Κοινή ανακοίνωση τεσσάρων παρατάξεων της Αντιπολίτευσης

Πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών κατά 24% και των τελών χρήσης κοινοχρήστων χωρών κατά 30%

Χθες, 7 Οκτωβρίου 2020, κάτω από την πίεση που ασκήθηκε από τις 4 Δημοτικές Παρατάξεις για μείωση των δημοτικών τελών, πραγματοποιήθηκε προσχηματική και άτυπη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να βρεθεί κοινός τόπος στον καθορισμό του ύψους του συντελεστή των δημοτικών τελών. Οι 4 παρατάξεις, παρά τα ανακριβή και ελλιπή στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών (μειωμένα έσοδα και αυξημένα έξοδα), λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την αύξηση κατά 12,78% των δηλωθέντων τετραγωνικών μέτρων (τα οποία προέκυψαν από τις 10.910 δηλώσεις πρόσθετων τετραγωνικών μέτρων) επί των οποίων θα υπολογίζονται στο εξής τα δημοτικά τέλη καθώς επίσης και το γεγονός, ότι θα κληθούν να πληρώσουν αναδρομικά δημοτικά τέλη από 1/1/2020 όσοι δήλωσαν τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα, ποσό που μεταφράζεται σε 1.357.519 € τουλάχιστον,
β) Το πρόγραμμα επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους άνω των 50.000 κατοίκων (στο οποίο έχει ενταχθεί ο δήμος μας), για αγορά δικών τους μέσων αποκομιδής απορριμμάτων, ύψους 660.000 €,
γ) Το πλεόνασμα του τρέχοντος προϋπολογισμού από μη εκτέλεση εγκεκριμένων προμηθειών και έργων, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 3.420.346 €,
δ) Την μείωση κατά 200.000 € τουλάχιστον της δαπάνης ηλεκτροφωτισμού,
ε) Την δεινή οικονομική θέση, στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις του δήμου μας λόγω του Covid-19,
στ) Την νομική επιταγή για επιβολή τελών, ίσων με αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη των δαπανών,
ζ) Το γεγονός ότι ο δήμος περιλαμβάνεται μεταξύ των 5 δήμων της χώρας με την μεγαλύτερη ανεργία, η οποία επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας καθώς και
η) Το γεγονός ότι ο δήμος συγκαταλέγεται μεταξύ των δήμων (που δεν αριθμούν τα δάχτυλα ούτε της μιας παλάμης), με τα ακριβότερα τέλη ανά την Ελλάδα
Oι 4 παρατάξεις πρότειναν και εξακολουθούν να στηρίζουν την πρόταση για ΜΕΙΩΣΗ:
– Των δημοτικών τελών κατά 24%, που υπολογίζεται περίπου στο ποσό των 1.300.000 Ευρώ και
– Των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά 30%, το οποίο με τιμές του 2020 υπολογίζεται στο μη σημαντικό ποσό των 12.000 €, γνωρίζοντας ότι το ποσό ειδικά για τους επιχειρηματίες, είναι περισσότερο συμβολικό και όχι ουσιαστικό.
Έτσι από το συνολικά διαμορφούμενο διαθέσιμο ποσό των 5.637.865 Ευρώ κατά προσέγγιση ζητούμε την μείωση των δημοτικών τελών και των τελών κοινοχρήστων χώρων κατά το συνολικό ποσό των 1.312.000 Ευρώ.
Από τα παραπάνω, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η πρόταση μας είναι καθ’ όλα λογική και εφαρμόσιμη, αφού εξασφαλίζει την δίκαιη και διαυγή διαχείριση των ανταποδοτικών τελών ενώ ταυτόχρονα εξακολουθεί να διατηρεί και ένα αξιόλογο αποθεματικό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων δαπανών.
Νοικοκύρεμα των οικονομικών του Δήμου ζητάμε και όχι στείρα αντιπολίτευση.
. Για τις Δημοτικές Παρατάξεις
ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ.  Γιάννης Μαυρομάτης
ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ  Θεόδωρος Τζέκος
ΔΡΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Γιώργος Χατζηβαλάσης
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Νίκος Παράσχου

Σχετικά Άρθρα