Οι ενέργειες που έγιναν για τον δρόμο Τριλόφου – Πλαγιαρίου

 

 

Οδός Περικλέους: Αναδείχθηκε εργολάβος, ξεκινά το έργο

 

 

Στην τελική ευθεία μπαίνει το έργο της κατασκευής νέας γέφυρας η οποία θα συνδέει τους οικισμούς Τριλόφου και Πλαγιαρίου, οι οποίοι σήμερα είναι ουσιαστικά αποκομμένοι μεταξύ τους, αν και η απόσταση που τους χωρίζει είναι λιγότερο από πεντακόσια μέτρα.

Αιτία για αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση είναι η ισχυρή νεροποντή που έπληξε το δήμο Θέρμης στις 21 Μαΐου 2020 και είχε σαν αποτέλεσμα από τις καθιζήσεις που προκλήθηκαν να υποχωρήσει το οδόστρωμα και να μην υπάρχει ασφάλεια στην χρήση της υπάρχουσας γέφυρας.

Σημειώνεται ότι από την ισχυρή νεροποντή που έπληξε το δήμο Θέρμης, προκλήθηκαν μεγάλες καταστροφές σε πολλές Κοινότητες. Η μεγαλύτερη από αυτές σημειώθηκε στην οδό Περικλέους, το δρόμο ο οποίος συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι. Στον συγκεκριμένο δρόμο, προκλήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα και υπήρξε αστοχία στο πρανές επιχώματος στο ρέμα μεταξύ των δύο οικισμών, προκαλώντας καθιζήσεις, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το οδόστρωμα.
Για την αντιμετώπιση εκ μέρους του δήμου Θέρμης του μεγάλου προβλήματος που προέκυψε και τις μέχρι σήμερα ενέργειες που υλοποιήθηκαν ή δρομολογήθηκαν πραγματοποιήθηκε ενημερωτική εκδήλωση στο δημοτικό κατάστημα Τριλόφου, σε αιρετούς και τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων των Κοινοτήτων Τρίλοφου και Πλαγιάριου.

Στην ενημέρωση ο δήμαρχος Θέρμης Θεόδωρος Παπαδόπουλος επισήμανε με έμφαση, ότι «ο δήμος, αν και δεν έχει την αρμοδιότητα για το συγκεκριμένο έργο, καθώς αυτή ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εντούτοις, από την πρώτη στιγμή και με δικούς του πόρους, προέβει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να περιορίσει την έκταση των ζημιών, να διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση των κατοίκων και να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την αποκατάσταση του δρόμου το ταχύτερο δυνατόν».Η πρώτη ενέργεια του δήμου ήταν, να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας όλες οι περιοχές που επλήγησαν, συμπεριλαμβανομένου και του δρόμου που συνδέει τον Τρίλοφο με το Πλαγιάρι, Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 29 Μαΐου 2020, με ισχύ για διάστημα έξι μηνών και στη συνέχεια δόθηκαν άλλες τρεις εξάμηνες παρατάσεις ως τον Μάιο του 2022.
Παράλληλα, έπειτα από υποδείξεις των μηχανικών, ως πρώτο άμεσο μέτρο αποφασίστηκε ο αποκλεισμός της οδού Περικλέους και η πλήρης απαγόρευση διέλευσης οχημάτων και πεζών καθώς υπήρχε άμεσος κίνδυνος νέας κατολίσθησης.
Αμέσως μετά ο δήμος προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας, μέσω παρακαμπτηρίων οδών οι οποίες ασφαλτοστρώθηκαν και τοποθετήθηκαν και πινακίδες οδοσήμανσης στα σημεία εκτροπής της κυκλοφορίας. Μάλιστα οι υπηρεσίες του δήμου σε τακτική βάση συντηρούν τις παρακαμπτήριούς και φροντίζουν για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κυκλοφορία σε αυτές τις οδούς.

Προχώρησε, επίσης, άμεσα στις πρώτες παρεμβάσεις στην περιοχή της κατολίσθησης, εκτρέποντας τα όμβρια ύδατα από το σημείο στο οποίο υπήρξε η αστοχία.
Στη συνέχεια στις 27 Οκτωβρίου 2020 εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των έργων αποκατάστασης της οδού Περικλέους, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εκτέλεση των αναγκαίων έργων για την οριστική επίλυση του προβλήματος.
Στη συνέχεια ο δήμος Θέρμης, προχώρησε στις 20 Μαΐου 2021, στην υπογραφή προγραμματική σύμβασης με την Περιφέρεια Κ.Μ. για την ανάληψη της ευθύνης του έργου, το οποίο ανήκε στην Περιφέρεια Κ.Μ., προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να δρομολογηθεί η κατασκευή των αναγκαίων έργων, όπως αυτά θα προέκυπταν από τις μελέτες που θα υλοποιούνταν.

ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ
Μετά την παραλαβή της πρότασης των μελετητών που προέκριναν τη λύση της κατασκευής καινούργιας γέφυρας, ο δήμος προχώρησε στην ανάθεση της μελέτης για την κατασκευή της, στις 16 Ιουνίου 2021 και η μελέτη παραδόθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για ένα ανάλογο έργο, στις 27 Οκτωβρίου 2021.
Αμέσως μετά ξεκίνησε τις διαδικασίες για την εκπόνηση των επτά αναγκαίων μελετών καθώς και για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης του έργου ώστε να επιλεγεί ανάδοχος το ταχύτερο δυνατό. Αυτές ολοκληρώθηκαν στις αρχές Φεβρουαρίου 2022 κι αμέσως ξεκίνησαν άτυπες διαβουλεύσεις με εργοληπτικές εταιρείες προς τις οποίες απευθύνθηκε πρόσκληση για υποβολή προσφορών. Μάλιστα, στη διαβούλευση κλήθηκαν και παρέστησαν και οι επικεφαλής όλων των δημοτικών παρατάξεων του δήμου Θέρμης, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στην διαδικασία ανάθεσης του έργου.
Στο τέλος Μαρτίου 2022, δύο από τις εργοληπτικές εταιρείες κατέθεσαν προσφορές και στις 6 Απριλίου έγινε η προεπιλογή του αναδόχου.
Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας ανάθεσης προβλέπουν να τρέξουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες (προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κ.ο.κ.), σε ένα χρονικό διάστημα ενός τρίμηνου περίπου.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών αναμένεται να υπογράφει η σύμβαση με τον ανάδοχο και μέσα στο καλοκαίρι πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση του εργολάβου ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου το οποίο αναμένεται, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί σε περίπου έναν χρόνο, από την έναρξη της κατασκευής του. Πρόβλημα αποτελεί στην ομαλή εξέλιξη της κατασκευής του έργου η αστάθειά που επικρατεί στις τιμές των πρώτων υλών και οι μεγάλες αυξήσεις που καταγράφονται αυτό το διάστημα,  εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και άλλων δευτερευόντων αιτιών.

Σχετικά Άρθρα