Μέτρα για την πρόληψη ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών – Που επιτρέπεται η κολύμβηση

Την ανάγκη εντατικοποίησης των ενεργειών Αρχών, Φορέων και πολιτών και της συνεργασίας μεταξύ τους, με σκοπό την λήψη μέτρων πρόληψης ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών από κάθε είδους απορρίμματα, υπογραμμίζει η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενόψει της θερινής περιόδου.

Επειδή κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου τα φαινόμενα ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα παρουσιάζονται οξυμένα και χρήζουν άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, γίνεται αναφορά σε μια σειρά μέτρων, η λήψη των οποίων θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας με απορρίμματα.

Τέτοια μέτρα είναι η τοποθέτηση στις ακτές αποτρεπτικών πινακίδων όσον αφορά στην απόρριψη απορριμμάτων στις παραλίες, η τοποθέτηση δοχείων απορριμμάτων κατά μήκος των ακτών, η τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων από τους κάδους, ο καθαρισμός ρεμάτων και χειμάρρων, ο έλεγχος κοινόχρηστων εγκαταστάσεων υγιεινής στις πλαζ, η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών πολιτών για τη συγκρότηση ομάδων καθαρισμού ακτών και ο συνεχής έλεγχος για παράνομη διάθεση λυμάτων ή αποβλήτων.

Σε ό,τι αφορά την καταλληλότητα του θαλασσινού νερού των ακτών κολύμβησης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε με βάση αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων θαλασσινών νερών, κατά την κολυμβητική περίοδο 2022 η κολύμβηση επιτρέπεται

  • από την παραλία Περαίας ως την ακτή ΠΙΚΠΑ Αγίας Τριάδας,
  • στην παραλία Αγγελοχωρίου,
  • στην κοινοτική ακτή Μηχανιώνας,
  • στην ακτή ΤουρμπαλίΜηχανιώνας,
  • από την κοινοτική πλαζ Επανομής και μέχρι τα όρια της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
  • από την ακτή Μηλιές Σταυρού ως την κοινοτική ακτή Σταυρού αριστερά του λιμένα και σε όλο το μήκος των ακτών ανατολικά καθώς και στην ακτή Αρετσού του Δήμου Καλαμαριάς.

Ο Δήμος Θερμαϊκού υποχρεούται:

α) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα των ακτών και την τακτική αποκομιδή των απορριμμάτων.

β) Να ορίσει υπεύθυνο για την τήρηση της καθαριότητας των ακτών και την επισήμανση των προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

γ) Να φροντίσει για τον εξοπλισμό των ακτών με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις υγιεινής (αποχωρητήρια – αποδυτήρια-ντουζ- παροχή πόσιμου νερού – δοχεία συλλογής απορριμμάτων κ.λπ.)

Σχετικά Άρθρα