Φορολογικές δηλώσεις:  Για επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Η ώρα για δηλώσεις φόρου εισοδήματος του 2020 σήμανε πλέον για 9 εκατομμύρια φορολογούμενους , μετά την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νέου -και προσαρμοσμένου στην πανδημία- εντύπου Ε3 το οποίο θα υποβάλουν φέτος 1,5 εκατομμύριο υπόχρεοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Εκεί αποτυπώνεται αναλυτικά ένας καινούργιας πίνακας – λίστα με «αφορολόγητα έσοδα» του 2020.

Πρόκειται για επιδοτήσεις που δόθηκαν το 2020 σε 700.000 αυταπασχολούμενους και επιχειρήσεις, λόγω πανδημίας ή άλλων ειδικών συνθηκών και καταστροφών που τυχόν υπέστησαν μέσα στο 2020. Για τα έσοδα αυτά που ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ, οι επιχειρήσεις δεν θα φορολογηθούν αλλά θα παραμείνουν καθαρά στα ταμεία τους.

Ο καινούργιος πίνακας με κωδικό 144 καταγράφει 11 επιδοτήσεις και ενισχύσεις που μένουν αφορολόγητα, ως εξής

·         Κωδ 001 : «Αφορολόγητη αποζημίωση ειδικού σκοπού»

·         Κωδ 002 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες από τον κυκλώνα «ΙΑΝΟΣ» (άρθρο2 ν.4728/2020)»

·         Κωδ 003 : «Αφορολόγητη ενίσχυση προς τους πληγέντες (ν.4722/2020)»

·         Κωδ 004 : «Αφορολόγητη αποζημίωση για μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων (άρθρο 36 ν. 4753/2020)»

·         Κωδ 005 : «Αφορολόγητη επιχορήγηση για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων (άρθρο 55 ν. 4758/2020)»

·         Κωδ 006 : «Ωφέλεια λόγω εφάπαξ εξόφλησης οφειλών (ν. 4682/2020, ν. 4690/2020)»

·         Κωδ 007 : «Ωφέλεια από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99 επ. πτωχευτικού Κώδικα)»

·         Κωδ 008 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στον πρωτογενή τομέα (άρθρο 146 ν.4764/2020)»

·         Κωδ 009 : «Αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 στις εταιρείες ΚΤΕΛ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τουρ. γραφεία-επιχειρήσεις που διαθέτουν τουρ. λεωφορεία Δ.Χ. (άρθρο 139 ν. 4764/2020)»

·         Κωδ 010 : «Ωφέλεια από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 (παρ. 2 άρθρο 13 ν. 4690/2020)»

·         Κωδ 011 : «Λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων» για άλλες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων.

Και επιπλέον, στα «πληροφοριακά στοιχεία» της δηλώσεως, έχει προστεθεί και κωδικός 999 στον οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί το ποσόν από όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές που εισέπραξε ο επαγγελματίας κατά τη διάρκεια του 2020.

Παράλληλα, εφέτος το νέο έντυπο Ε3 ζητά να αναγράψουν οι φορολογούμενοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις, αναλυτικά τι δαπάνες πραγματοποίησαν το 2020 για:

·         υποδοχή και φιλοξενία,

·         ταξιδιού,

·         ενέργειας

·         ύδρευσης

·         τηλεπικοινωνίες

·         ενοίκια

·         διαφήμιση και προβολή

·         μικτές αποδοχές εργαζομένων

·         εργοδοτικές εισφορές

Μεγάλη σημασίας και προσοχής χρήζουν και άλλες αλλαγές, όπως για την δήλωση των ΚΑΔ.

Σχετικά Άρθρα