Ευχαριστήριο του Δημοτικού σχολείου Μεσημερίου στο Κτήμα Γεροβασιλείου και στην πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”

 Το Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου Θεσσαλονίκης ευχαριστεί θερμά το Κτήμα Γεροβασιλείου και την Πρωτοβουλία ΤΑ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ για την δωρεά ηλεκτρονικού εξοπλισμού

            Η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικών-μεταποιητικών επιχειρήσεων, ελληνικής ιδιοκτησίας και αποσκοπεί στην ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας.

            Εκτός των προαναφερθέντων, η πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” ευαισθητοποιείται και δραστηριοποιείται σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υγείας αλλά και εκπαίδευσης.

            Έτσι φέτος, μέσω του Κτήματος Γεροβασιλείου, το οποίο αποτελεί ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας  “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”, πραγματοποιήθηκε δωρεά στο Δημοτικό σχολείο Μεσημερίου ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενός βιντεοπροβολέα (projector) και ενός πλήρους σετ διαδραστικού πίνακα.

            Οι μαθητές, το διδακτικό προσωπικό και ο Διευθυντής του Σχολείου αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν το Κτήμα Γεροβασιλείου και την πρωτοβουλία “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” για την δωρεά του προαναφερθέντος ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ευχαριστούμε το Κτήμα Γεροβασιλείου για τη στήριξη που παρέχει στη δημόσια εκπαίδευση και υποσχόμαστε πως θα φανούμε αντάξιοι της προσφοράς τους.”

Σχετικά Άρθρα