Δύο νέες Αντιδημαρχίες  –   Σε εξέλιξη η αξιοποίηση  στελεχών και συμβούλων

Σε αξιοποίηση δύο εκλεγμένων στελεχών της Διοίκησης προβαίνει ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιώργος Τσαμασλής, με τη σύσταση νέων, άμισθων, Αντιδημαρχιών.

Οι άμισθοι Αντιδήμαρχοι είναι μία νέα κατηγορία με τιμητικό αξίωμα, η οποία θεσπίστηκε για λόγους ενδυνάμωσης της εύρυθμης λειτουργίας των Δήμων και της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου .

Πρόκειται για την κ. Σοφία Ζηφκοπούλου που αναλαμβάνει την Αντιδημαρχία Παιδείας  και ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΘ  Χρήστος Τζίνας, (ο νεότερος Δημοτικός Σύμβουλος,), τοποθετείται στην Αντιδημαρχία  Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής.     Απόφαση της κυβέρνησης είναι όλες οι ΔΗΚΕΘ  να κλείσουν.

Οι Αντιδήμαρχοι στο δήμο Θερμαϊκού από έξη γίνονται οκτώ.

Επίσης με απόφαση του Δημάρχου  Γ. Τσαμασλή από 1/9/20 ανέλαβε καθήκοντα Ιδικού Συμβούλου Παιδιάς και Πολιτισμού  ο .κ. Κωνσταντίνος  Βογιατζής (πρόεδρος Δασκάλων Ν. Θεσσαλονίκης).    Η έδρα  του  είναι στο δημοτικό κτίριο της Επανομής.

Σχετικά Άρθρα