Ανακοίνωση της Επαγγελματικής Σχολής Μαθητείαςς  Λακκιάς

ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΜΟΙΒΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η σχολή μας ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Λακκιάς, λειτουργεί στη Λακκιά του Δήμου Θέρμης. Είναι σχολή διετούς φοίτησης,  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, η οποία λειτουργεί με το σύστημα της Μαθητείας, δηλαδή οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα μόνο της  ειδικότητας, στις αίθουσες και τα εργαστήρια της Σχολής σε συνδιασμό με  πρακτική άσκηση σε εργοδότες ιδιώτες ή δημοσίου, με ασφάλιση, ένσημα και  αμοιβή 21,78 Ευρώ την ημέρα.

Παρέχεται επίδομα σίτισης και στέγασης σε μαθητές που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Για το σχ. έτ. 2021-22 γίνονται δεκτοί νέοι που γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

 Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet.

Συγκεκριμένα η διαδρομή  είναι: gov.gr → Εκπαίδευση  →Εγγραφή σε σχολείο  →Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) του ΟΑΕΔ, με δυνατότητα υποστήριξης από την Γραμματεία της Σχολής.

Το σχ. ετ. 2021-2022  στη σχολή θα λειτουργήσουν οι εξής:

  • Βοηθών Φαρμακείου
  • Εγκαταστατών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Έργων
  • Κομμωτικής Τέχνης
  • Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
  • Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

facebook: Επα.Σ Μαθητείας Λακκιάς

e-mail: epas.lakkia@oaed.gr

τηλ: 2396022769, 2396022508, 2396024086

 

Σχετικά Άρθρα