16ης Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1ο : Έγκριση της υπ’ αριθ. 281/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί «Επιβολής τέλους ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων για το έτος 2020». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «Κρασπεδώσεις – Πλακοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Θερμαϊκού» (αριθ. μελ. 97/2018). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής .
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Αναπλάσεις – πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Ν.Μηχανιώνας». Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.
 ΘΕΜΑ 4 ο : ‘Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής Υπηρεσιών. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 5ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή παραλαβή του Έργου «Αποπεράτωση 9ου Νηπιαγωγείου Περαίας (Αρ.Μελ 10/2014)» Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου «Αναπλάσεις – Πεζοδρομήσεις Δ.Κ. Επανομής» (αρ. μελ. 75/2017). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 7 ο: Συγκρότηση Επιτροπής για την Οριστική Παραλαβή του Έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Θερμαϊκού 2016» (αρ. μελ. 84/2016). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.
ΘΕΜΑ 8 ο: Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους προβλέπονται από τις διατάξεις των άρ.53 και 54 του Ν.1416/84 και του άρθρου 52 του Ν.2065/92 για το έτος 2020. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας
ΘΕΜΑ 9 ο: Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2020 (Παρ. 8 άρθρο 7 Ν. 2307/1995 και του Ν. 3463/2006). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας.
ΘΕΜΑ 10ο : Συγκρότηση Επιτροπής για την Προσωρινή Παραλαβή και οριστική παραλαβή του Έργου «Κατασκευή Επιτροπής περιφράξεων ακινήτων Δ.Ε. Θερμαϊκού»( αριθ. μελ. 61/2015). Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Χρήστος Βογιατζής.
 ΘΕΜΑ 11 ο:Όρισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας. ΘΕΜΑ 12ο :Εκλογή Αντιπροσώπων -Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΔΣΑ. Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών – κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας
 ΘΕΜΑ 13ο : Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα παιδείας κ. Σοφία Ζηφκοπούλου
ΘΕΜΑ 14ο : Συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα παιδείας κ. Σοφία Ζηφκοπούλου.
 ΘΕΜΑ 15ο : Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για θέματα παιδείας κ. Σοφία Ζηφκοπούλου
ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση διοικητικής αποβολής από τμήμα του αγροτεμαχίου 1158Α Περαίας ιδιοκτησίας του Δήμου Θερμαϊκού. Εισηγητής : Δήμαρχος Θερμαϊκού – κ. Γεώργιος Τσαμασλής. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα