1.099 θέσεις σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ στο δήμου Θέρμης

Ξεκίνησε  από την Παρασκευή 17 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για  τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και  ΚΔΑΠμεΑ. Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr). Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. συμμετέχουν και οι δομές του δήμου Θέρμης. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενες μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες δομές:

– Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: 591 θέσεις (234 βρέφη, 357 νήπια)

– ΚΔΑΠ: 462 θέσεις

– ΚΔΑΠμεΑ: 46 θέσεις

Δηλαδή, για την περίοδο 2020-2021 ο δήμος Θέρμης εξασφάλισε 1.099 πιστοποιημένες θέσεις δωρεάν φιλοξενίας. 

Με αφορμή τη σημερινή έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εφιστάται μεγάλη προσοχή από τους γονείς στην επιλογή των δομών ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ για τα παιδιά τους. Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές καταγγελίες για περιπτώσεις παράτυπης παροχής υπηρεσιών από ΚΔΑΠ, καθώς δεν προβλέπονται στους όρους και στους κανόνες λειτουργίας των Δομών αυτών. Για το λόγο αυτό, τα αρμόδια υπουργεία έλαβαν φέτος δραστικά μέτρα, τα οποία περιγράφονται στην  Κοινή Υπουργική Απόφαση  με αριθμό 71383 (ΦΕΚ 2774 Β΄/08.07.2020) η οποία θέτει σαφείς όρους και κανόνες που πρέπει να τηρούνται πλέον από όλους, αλλά και σχετικές αυστηρές ποινές για όσους παρεκκλίνουν αυτών.

Ειδικότερα, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι καταγγέλθηκαν πολλές περιπτώσεις ΚΔΑΠ  τα οποία παρείχαν, μεταξύ άλλων δωρεάν συμμετοχή/συνδρομή σε προγράμματα αθλητικών ακαδημιών/συλλόγων, αλλά σε χώρους εκτός ΚΔΑΠ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ «όλες οι κατηγορίες των Δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους. Επίσης, δεν δύνανται να εξαργυρώνουν vouchers σε τρίτους ή να συνεργάζονται κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας τους που καλύπτουν τα vouchers, με οποιαδήποτε μορφή με ιδιώτες ή σωματεία που υλοποιούν και αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός των αδειοδοτημένων εγκαταστάσεών τους (ξένες γλώσσες, αθλήματα κ.λπ.) για τα παιδιά των ωφελούμενων που φιλοξενούνται. Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρηθούν από Δομή/Δομές, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης (vouchers), πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησής τους έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης”.

Κατά συνέπεια υπάρχει το ενδεχόμενο, γονείς οι οποίοι θα έχουν εγγράψει τα παιδιά τους σε αυτές τις Δομές, να κινδυνεύουν αφενός να μην λάβουν την υπηρεσία με βάση την οποία επέλεξαν το συγκεκριμένο ΚΔΑΠ, με πιθανότητα να καταλήξουν εκτός Δομής σε περίπτωση επιβολής κυρώσεων προς τη Δομή αυτή και να μην μπορούν να αλλάξουν Δομή, μεταφέροντας το voucher τους αλλού, παρά μόνο εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος (μετακόμιση, ασθένεια κ.λπ.).  

Σχετικά Άρθρα