Συνεδριάζει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο Θέρμης

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών την 19η-01-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., κατά την οποία θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Καθορισμός τόπου συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων με το Π.Δ. 171/87 για το έτος 2011.
Ορισμός επιτροπής παραλαβής εργασιών με το Π.Δ. 28/80 για το έτος 2011.
Ορισμός μελών στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό έτους 2011.
Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις, εκμισθώσεις και μισθώσεις και κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2011.
Ορισμός μελών στην επιτροπή διαγραφής χρεών.
Ορισμός μελών στην άτυπη επιτροπή για τη λειτουργία καταστημάτων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet).
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΕΘ Α.Ε.
Καθορισμός εξόδων κηδείας αιρετών.
Αλλαγή ορίου ταχύτητας στη διαδημοτική οδό Θέρμης – Χαριλάου.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Κατασκευή εξωτερικής σκάλας και εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης».
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση διαδημοτικής οδού Ν. Ρυσίου – Καρδίας στα όρια των Δήμων Θέρμης – Μίκρας».
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή – ανακατασκευή παιδικών χαρών».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων Τριαδίου».
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη γεωθερμικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Ταγαράδων».
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών «Καθαρισμού φράγματος».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Φύτευση αύλειων χώρων νηπιαγωγείων».
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της προμήθειας κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίου».
Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης 2011-2012 της Δ.Ε.Κ.Π.Α.Μ.
Έγκριση ισολογισμού χρήσης 2009 της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης Αγροτικής Ανάπτυξης Θέρμης.
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Θέρμης.
Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγραφής χρεών.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα