Ρύθµιση των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων

∆ιπλή διέξοδο από τη θηλιά των δανείων προσφέρει το νοµοσχέδιο του υπουργείου Οικονοµίας για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, το οποίο ψηφίστηκε στις 28 Ιουλίου 2010. ∆ίνεται η δυνατότητα εξώδικου συµβιβασµού (εφαρµογή από 1η Σεπτεµβρίου) αρκεί να συµφωνήσουν πιστωτές µε απαιτήσεις που ξεπερνούν το 51% των οφειλών και εάν δεν αποδώσει αυτή προσπάθεια, τότε το ζήτηµα εξετάζεται από το Ειρηνοδικείο (κατάθεση αιτήσεων από 1/1/2011).

H ρύθµιση αφορά φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελµατίες (εξαιρούνται οι έµποροι) που αποδεδειγµένα βρίσκονται σε αδυναµία εξυπηρέτησης των δανείων τους, ενώ µπορούν να ρυθµιστούν όλων των ειδών τα χρέη, µε εξαίρεση τις οφειλές από αδικοπραξία, διοικητικά πρόστιµα, φόροι και τέλη προς το ∆ηµόσιο και προς τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης .
Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση του οφειλέτη για εξωδικαστική ρύθµιση των χρεών, κατατίθεται αίτηση του οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο το οποίο ελέγχει εάν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήµατα του οφειλέτη για την αποπληρωµή των χρεών. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν, ο οφειλέτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε µήνα για τέσσερα έτη, µέρος του εισοδήµατός του στους πιστωτές, ενώ µετά την παρέλευση αυτής της περιόδου, το υπόλοιπο των οφειλών παραγράφεται.
Ο οφειλέτης µπορεί να εξαιρέσει και να σώσει από την ρευστοποίηση την κύρια κατοικία του, ακόµα κι αν δεν την χρησιµοποιεί, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του ακινήτου δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο, προσαυξηµένο κατά 50%. Ωστόσο, ο οφειλέτης αναλαµβάνει την υποχρέωση εξυπηρέτησης χρεών που αντιστοιχούν στο 85% ης εµπορικής αξίας της κατοικίας, για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φτάνει τα 20 έτη, µε το µέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Με αφορµή τις ενστάσεις που έχουν εκφράσει κατά καιρούς οι τράπεζες, η υπουργός Οικονοµίας υπογράµµισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο κατάχρησης της ρύθµισης, καθώς το πλαίσιο του νοµοσχεδίου είναι αρκετά αυστηρό.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα