Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών έτους 2009 – Β’ Κύκλος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων θα ανέλθει συνολικά στα 2.500 άτομα για όλη την Ελλάδα.
Η κάλυψη των θέσεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
•1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 22-32 ετών
•1.250 θέσεις θα καλυφθούν από ανέργους ηλικίας 33-64 ετών

Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους:
•Με δικαίωμα επιδότησης ανεργίας
•μέλη εταιρείας ( Ο.Ε., Ε.Ε. για το ομόρρυθμο μέλος της ή Ε.Π.Ε.), που μετέχουν με ποσοστό από 51% έως 60% στο εταιρικό κεφάλαιο
Επιλέξιμες περιοχές ορίζονται οι 13 περιφέρειες της χώρας.
Ειδικότερα,στις 3 περιφέρειες, στην Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία το ποσό είναι 24.000.000,00 ευρώ και οι θέσεις 1000.
Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα από 5/7/2010.
Δικαιούχοι- Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
•Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου ( διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους ή μέχρι και τριάντα (30) μέρες πριν την έναρξη) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
•Να έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο επιχειρηματικότητας σε κέντρο προώθησης της απασχόλησης(ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ.
•Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους- Μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
•Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άνδρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
•Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από την 1/10/2009 και μετά.
•Να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 64 ετών
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 24.000,00 ευρώ.
Η πρώτη δόση, ύψους 6.000,00 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 18.000, 00 ευρώ σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις των 6.000,00 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε έτους από την υπαγωγή του και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί ένας τουλάχιστον επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα , όπου διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην περιοχή του δικτυακού τόπου του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr ).Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δίνονται και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα:210 9989014, 210 9989016 και 2109989017.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα