Παρουσίαση της διακήρυξης της παράταξης “Δημοκρατική Ενότητα”Aνακήρυξη του υποψηφίου δημάρχου Θ.Παπαδόπουλου

Tην Πέμπτη 15 Ιουλίου συγκεντρώθηκαν στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Θέρμης, τριακόσιοι περίπου δημότες του νέου Καλλικρατικού δήμου Θέρμης, και συγκρότησαν τη δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» όπου απ’ ότι όλα δείχνουν θα είναι και η νέα δημοτική παράταξη του δήμου Θέρμης.
Συμμετείχαν άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργοί πολίτες οι οποίοι
ενέκριναν τη διακήρυξη των αρχών της παράταξης και ανακήρυξαν ως επικεφαλής της και υποψήφιο δήμαρχο για τις επερχόμενες δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010 το σημερινό δήμαρχο Θέρμης Θεόδωρο Παπαδόπουλο.

Συγκρότησαν επίσης τρεις ομάδες εργασίας που θα επεξεργαστούν τα θέματα του τομέα ευθύνης τους (ομάδα πολιτικού σχεδιασμού, ομάδα προγράμματος και ομάδα οργάνωσης και επικοινωνίας).
Τέλος, αποφάσισαν ομόφωνα να απευθυνθούν σε όλους τους πολίτες του νέου Καλλικρατικού δήμου ζητώντας τη συμμετοχή και την στήριξη τους στην κοινή προσπάθεια για ένα ισχυρό δήμο.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι από τους πρώτους και ελάχιστους Καλλικρατικούς δήμους που έχουν ξεκαθαρίσει το τοπίο τόσο νωρίς.
Δημοσιεύουμε πλήρες το πλαίσο αρχών της διακυρηξης της «Δημοκρατικής Ενότητας»:

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

“Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ είναι μια νέα, ανεξάρτητη αυτοδιοικητική παράταξη, που δημιουργείται με πρωτοβουλία ενεργών πολιτών των τοπικών κοινωνιών των δήμων Θέρμης, Μίκρας και Βασιλικών, που συναποτελούν το νέο Δήμο Θέρμης μετά την εφαρμογή του σχεδίου Καλλικράτης.
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ αποτελεί έναν αυτοδιοικητικό φορέα ανοικτό σε κάθε προοδευτική ιδέα, που υπηρετεί αδιαπραγμάτευτα τη δημοκρατία στην κοινωνία και στη λειτουργία της παράταξης. Με σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων, με ίσα δικαιώματα για όλα τα μέλη της και όλους τους πολίτες. Είναι ανεξάρτητη από κομματικούς μηχανισμούς και δεν διεκδικεί κομματικό χρίσμα αλλά την υποστήριξη των πολιτών και της κοινωνίας.
Τα στελέχη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ είναι ενεργοί πολίτες με εμπειρία και ικανότητα από το σύνολο των κοινωνικών χώρων και των οικισμών του νέου Δήμου. Κοινή δέσμευση όλων μας είναι η συμπόρευση σε μια αγωνιστική πορεία, θεμελιωμένη στην ιστορική, κοινωνική και αναπτυξιακή συνέχεια της περιοχής μας, με μοναδικό σκοπό την πρόοδο και την εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσα από την ισόρροπη ανάπτυξη και ευημερία όλων των οικισμών του Δήμου μας.
Η αυτοδιοίκηση στις νέες συνθήκες
Στο πλαίσιο της διοικητικής μεταρρύθμισης, σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, σχεδιάζουμε ένα νέο δήμο Θέρμης με περιφερειακή οργάνωση και δημοκρατία, σύμφωνα με τις αρχές της εγγύτητας και της επικουρικότητας. Διεκδικούμε την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του κράτους και εφαρμόζουμε στην πράξη την αποκέντρωση με στόχο τον ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟ. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα δημόσια χαρακτηριστικά στη λειτουργία του Δήμου, υπερασπιζόμαστε τις αξίες του δημόσιου χώρου, διεκδικούμε την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων μέσω ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης, χωρίς νέους φόρους, με απ’ ευθείας κατανομή πόρων στην αυτοδιοίκηση.
Απαντώντας στη οικονομική κρίση ο νέος δήμος Θέρμης θα συμβάλει στην δημιουργία ενός θετικού οικονομικού περιβάλλοντος και θα υποστηρίξει τις ενδογενείς δυνάμεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα αγροτικά επαγγέλματα, τις συνεταιριστικές και εναλλακτικές μορφές συνεργασίας παραγωγών, επαγγελματιών και πολιτών για την ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος. Παράλληλα θα αναπτύξει περαιτέρω κοινωνικές υπηρεσίες που θα απαλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Στο νέο Δήμο Θέρμης, με τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ και την κοινωνία των πολιτών, διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και τους πολίτες, περιφρουρώντας τις κατακτήσεις της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας.
O δήμος, ο πολίτης και η κοινωνία των πολιτών
Η δημοκρατία, η διαφάνεια, η κοινωνική συμμετοχή, ο κοινωνικός έλεγχος, η λογοδοσία, η δημόσια διαβούλευση και η αποκέντρωση αποτελούν στοιχεία συγκρότησης της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ. Υποστηρίζουμε τη διαφάνεια και την ενεργή συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων σε κάθε επίπεδο λήψης αποφάσεων. Με ενίσχυση της περιφερειακής δημοκρατίας εντός του δήμου, σεβασμό στην άποψη των πολιτών, αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, με τον συνεχή έλεγχο και τη δημοσιότητα της λειτουργίας του Δήμου.
Στόχος μας είναι η άμεση εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε όλους τους οικισμούς, εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων στα κοινωνικά αγαθά.

Οργάνωση των χρήσεων γης – οικιστική ανάπτυξη

Η άμεση οργάνωση όλων των χρήσεων γης αποτελεί το θεμέλιο λίθο για την αειφόρο ανάπτυξη του Δήμου μας, σε αντίθεση με τη μονοδιάστατη οικιστική ανάπτυξη. Η πρότασή μας για το σχεδιασμό και την πολεοδομική οργάνωση στηρίζεται: α) στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, β) στην αναβάθμιση του αστικού & περιαστικού περιβάλλοντος γ) στην ενίσχυση των έργων υποδομής και στην ανάπτυξη ζώνης καινοτομίας και δ) στην ενίσχυση της απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας και βελτίωση του τοπικού εισοδήματος. Με τη θέσπιση χρήσεων γης προστατεύουμε τη βιοποικιλότητα, το φυσικό και αγροτικό τοπίο και κρατάμε συνδεδεμένους τους οικισμούς μας με τη φύση.
Υποδομές και προστασία του περιβάλλοντος
Η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με σύγχρονα έργα ύδρευσης & αποχέτευσης, η αισθητική και η καθαριότητα, η εξυπηρέτηση των πεζών, η πρόσβαση όλων των πολιτών στους δημόσιους χώρους χωρίς αποκλεισμούς, η αύξηση του πρασίνου και η εισαγωγή του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή αποτελούν κεντρικούς στόχους μας. Με ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, εξασφαλίζουμε ποιοτικές υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλους τους οικισμούς. Υλοποιούμε πρότυπα προγράμματα ανακύκλωσης στοχεύοντας στην ριζική μείωση των απορριμμάτων, αξιοποιούμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εξοικονομούμε ενέργεια σε όλες τις καταναλώσεις, κάνουμε την πράσινη ανάπτυξη στην πράξη βασικό στοιχείο του αστικού μας πολιτισμού.
Παιδεία και κοινωνική πολιτική
Η κοινωνία που ονειρευόμαστε για το νέο Δήμο Θέρμης επενδύει στην παιδεία, στον πολιτισμό στον μαζικό αθλητισμό και στην κοινωνική συνοχή. Οι αξίες της προόδου, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας και του εθελοντισμού πρέπει να χαρακτηρίζουν το σύνολο των δημόσιων δράσεων του Δήμου μας και να αποτελούν την ισχυρότερη παρακαταθήκη για τη νέα γενιά.
Δημιουργούμε σύγχρονα διδακτήρια σε όλους τους οικισμούς, διεκδικούμε πόρους από την πολιτεία, ενισχύουμε τις δράσεις δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας που μαθαίνει, μετασχηματίζεται και αναπτύσσει κριτική σκέψη. Υποστηρίζουμε την πολιτιστική δημιουργία, αναπτύσσουμε σύγχρονες υποδομές για πρωτοπόρες πολιτιστικές σχολές και αθλητικές ακαδημίες σε όλη την έκταση του Δήμου και ενισχύουμε τον εθελοντισμό και το μεράκι των συλλόγων. Η πρόνοια, η αλληλεγγύη, η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και η ένταξη στην κοινωνία μας των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μεταναστών αποτελούν θεμελιώδεις αρχές μας. Η φροντίδα της προπαιδικής ηλικίας από δημοτικές δομές για όλες τις οικογένειες των εργαζομένων και η υποστήριξη της τρίτης ηλικίας σε όλη την έκταση του νέου δήμου αποτελούν κεντρική δέσμευσή μας. Η ουσιαστική πρόληψη θα είναι η ηχηρή απάντησή μας στη σύγχρονη μάστιγα των εξαρτήσεων. Ενισχύουμε τις δράσεις της νεολαίας, με υποστήριξη του αυτόνομου ρόλου της, της δημοκρατίας και της συμμετοχής της νέας γενιάς στην κοινωνία.
Ο νέος δήμος Θέρμης – πόλος ανάπτυξης της οικονομίας και της απασχόλησης
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ πιστεύει στην αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση, εργαλείο διεκδίκησης και κινητήρια δύναμη της τοπικής ανάπτυξης. . Με πολεοδομικό, επιχειρησιακό και αναπτυξιακό σχέδιο και ένα νέο οργανόγραμμα δομών του νέου Δήμου Θέρμης εγγυόμαστε όλοι μαζίτην ποιότητα ζωής, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την προστασία του περιβάλλοντος, την προσέλκυση επενδύσεων και ανθρώπινου δυναμικού, την προστιθέμενη αξία για την περιοχή μας.
Με υποψήφιο Δήμαρχο το Θεόδωρο Παπαδόπουλο, με συλλογικότητα, δημοκρατία και διαφάνεια ανταποκρινόμαστε στην πρόκληση του αύριο. Πιστεύουμε στους ανθρώπους και στις δυνατότητες του τόπου μας και πάνω απ’ όλα πιστεύουμε στη δυνατότητα της αυτοδιοίκησης να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο.Όλοι μαζί πιο ισχυροί στο νέο Δήμο Θέρμης”.

Βιογραφικό του
Θεόδωρου Παπαδόπουλου

Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Θέρμη το 1954. Είναι παντρεμένος με τη Δέσποινα Παπαδοπούλου, φιλόλογο καθηγήτρια και έχει δύο θυγατέρες, τη Ρένια που είναι δικηγόρος και τη Στέλλα που είναι αρχιτέκτονας.Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου «Μακεδονία».
Ο Θεόδωρος Παπαδόπουλος είναι άνθρωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η δραστηριότητα του στο χώρο ξεκινά από το 1982 όταν εκλέγεται για πρώτη φορά κοινοτικός σύμβουλος Θέρμης. Από τότε εκλέχθηκε κοινοτικός σύμβουλος δύο φορές στις εκλογές του 1986 και του 1990.
Το 1994 που η κοινότητα Θέρμης γίνεται Δήμος εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων ασχολήθηκε με επιτυχία στους τομείς της εκπαίδευσης και του αθλητισμού.
Το 1998 αναλαμβάνει τη θέση του αντιδημάρχου Θέρμης.
Συμμετέχει όλα αυτά τα χρόνια στις δράσεις και τους αγώνες της ΤΕΔΚ και της ΚΕΔΚΕ. Θερμός υπέρμαχος των διοικητικών μεταρρυθμίσεων του «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη»συνέβαλε στη διαμόρφωση του νέου δήμου Θέρμης.
Μέσα από τη δράση του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση καταξιώθηκε στην κοινωνία της Θέρμης και στις δημοτικές εκλογές του 1998 εκλέγεται Δήμαρχος Θέρμης, από τον πρώτο γύρο και με ποσοστό 54,9 %, με το συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
Επανεκλέγεται στη θέση του Δημάρχου Θέρμης στις δημοτικές εκλογές του 2002, από τον πρώτο γύρο, με ποσοστό 54,104 %. Στις εκλογές του 2006 εκλέγεται για άλλη μια φορά Δήμαρχος με το συνδυασμό «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» από τον πρώτο γύρο με ποσοστό 62,5%.
Ως δήμαρχος είναι:
– Εκλεγμένο μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Θεσ/νίκης από το 1999 μέχρι σήμερα.
– Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου ΟΤΑ Νομού Θεσ/νίκης.
– Αναπληρωματικό μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ορισμένος από την ΚΕΔΚΕ.
– Είναι μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας Θεσ/νίκης.
– Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα