Νέα εποχή για την Ελληνική Γεωργία

«Τον Οκτώβριο του 2009, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν άλλαξε μόνο ηγεσία. Άλλαξε πολιτικές και φιλοσοφία. Χαράξαμε νέες προτεραιότητες για να καλύψουμε τις νέες ανάγκες του Έλληνα αγρότη. Εγκαινιάσαμε τη προσπάθεια για μια νέα εποχή ανταγωνιστικότητας, ποιότητας και προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της χώρας μας» τόνισαν σε κοινή τους δήλωση με αφορμή την παρουσίαση «Έργα & Δράσεις Υπ.Α.Α.Τ 2010-2011», η Υπουργός, Κατερίνα Μπατζελή και ο Υφυπουργός, Μιχάλης Καρχιμάκης.

Η πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ προχώρησε σε αναλυτική παρουσίαση των 15 αξόνων στρατηγικής-πολιτικής και των μέσων υλοποίησης τους για την επόμενη περίοδο 2010-2011:
1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ Κ.Α.Π
2. ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ – ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
4. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
5. AEIΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ
7. ΤΕΜΠΜΕ- ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
8. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
9. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ
10. ΕΛΓΑ : ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
11. ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
13. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
14. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ
15. ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Μέσα στους πρώτους δέκα μήνες από την ανάληψη καθηκόντων, η νέα πολιτική ηγεσία του Υπ.Α.Α.Τ έβαλε τα θεμέλια για το νέο αγροτικό μοντέλο της χώρας:
ΕΘΕΣΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΧΑΡΑΞΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ,
ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ
και κυρίως ΘΕΜΕΛΙΩΣΕ ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ που διασφαλίζει τον Έλληνα παραγωγό.
Το Υπ.Α.Α.Τ προωθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής γεωργίας σε επίπεδο εθνικής οικονομίας και θέτει νέους όρους ανάπτυξης και βιωσιμότητας, σε μια πορεία σύγκλισής του με το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας.
1. Εγκαθιδρύει ένα ανταγωνιστικό μοντέλο αγροτικής οικονομίας προσανατολισμένου στην αγορά και την παραγωγή ποιοτικών και επώνυμων προϊόντων.
2. Δημιουργεί νέους θεσμούς και δομές για να είναι εφικτή και αποτελεσματική η λειτουργία της αγροτικής οικονομίας στα πλαίσια της γενικότερης διάρθρωσης της αγοράς και ανάπτυξης της Εθνικής μας Οικονομίας.
3. Ανασυγκροτεί τους Συνεταιρισμούς στοχεύοντας στην εξυγίανση
και την ανάπτυξη τους ώστε να αποτελέσουν αναπτυξιακά εργαλεία άσκησης αγροτικής πολιτικής. Συνεταιριστικές δομές που να αποτελούν την «ασπίδα» του αγρότη, του παραγωγού όταν εκείνος βρίσκεται αντιμέτωπος με ολιγοπωλιακές και μονοπωλιακές πρακτικές. Τα αγροτικά προϊόντα πρέπει να βρίσκουν διέξοδο στο ελληνικό ράφι αλλά και στη διεθνή αγορά.
4. Προωθεί την ανάπτυξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας μέσα από την ένταξη των αγροτών στη διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως φωτοβολταϊκά, βιομάζα, γεωθερμία και βιολογικά απόβλητα. Η παρέμβαση αυτή θα αλλάξει τη «φυσιογνωμία» των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αγροτικών περιοχών τον χαρακτηρισμό και την χρήση της γεωργικής γης, τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων και της διαχείρισης των υπολειμμάτων τους, το κόστος και τελικά την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κάθε κλάδου.
5. Καθορίζει τις βασικές προτεραιότητες στην νέα αρχιτεκτονική της ΚΑΠ. Ήδη έχει συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, οι προτάσεις της οποίας θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2010, ώστε η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία αναμένεται το Νοέμβριο.
6. Προωθεί προς ψήφιση ένα νέο ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο μέτρων , με στόχο την ανασυγκρότηση δομών και τη δημιουργία νέων θεσμών. Η υλοποίηση τους θα αποτελέσει ασφαλιστική δικλείδα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των εισοδημάτων, την διαφάνεια και τον έλεγχο της αγοράς.
όπως:
– Σύσταση Μητρώου Αγροτών και Μητρώο Εμπόρων
– Ανασυγκρότηση των Συνεταιρισμών
– Αναδιοργάνωση των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων
– Εφαρμογή της Συμβολαιακής Γεωργίας
– Ανασυγκρότηση των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

1. Η Αναδιαμόρφωση και Αναθεώρηση του Προγράμματος «Αλ. Μπαλτατζής» με συνολικό ύψος 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ από τα οποία 1,4 δισ. ευρώ είναι εθνικοί πόροι .
Μέσα από τον εξορθολογισμό και την εξοικονόμηση πόρων, ενδεικτικά έγιναν :
-Αποπληρωμή επενδυτικών σχεδίων βελτίωσης (ζωικής και φυτικής παραγωγής) της Γ’ Προγραμματικής Περιόδου ύψους 61 εκατομμυρίων εκ.€ από εθνικούς πόρους,
-Ενεργοποίηση Προγραμμάτων Leader 1,2 δισ € σε 43 Αναπτυξιακές Εταιρείες-Ομάδες Τοπικής Δράσης .
– Κατασκευή αρδευτικών έργων 758 εκ. €.
– Έγκριση σχεδίων βελτίωσης καπνοπαραγωγών 60 εκ.€.
– Κατοχύρωση επιδοτήσεων 568 εκ.€ για καπνοπαραγωγούς,
– Νέα προκήρυξη σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων 750 εκ.€ για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ένταξη νέων δραστηριοτήτων .
– Προκήρυξη μικρών Σχεδίων Βελτίωσης κτηνοτροφίας 50 εκ. € .
– Ένταξη του Προγράμματος Νέων Αγροτών στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με 155 εκ.
– Στήριξη γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων με πρόσθετους πόρους 240 εκ.€, για ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, την προστασία των υγροτοπικών συστημάτων και του αγροτικού τοπίο καθώς και την προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών στις οποίες θα τεθούν και διαφορετικά κριτήρια.
2. Το αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ που ενεργοποιείται τον Σεπτέμβριο 2010
με 100 εκατομμύρια € για την γεωργία και 50 εκατομμύρια € για την αλιεία. Οι αγρότες, οι αγροτικές επιχειρήσεις και οι φορείς αγροτικής οικονομίας υποστηρίζονται οικονομικά, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος των επενδύσεών τους και τη δική τους κεφαλαιακή συμμετοχή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο
3. Η ολοκλήρωση του Ο.Σ.Δ.Ε βάσει του οποίου η Πολιτεία για
πρώτη φορά αποκτά: α) μια πλήρη απεικόνιση της αγροτικής δραστηριότητας, β) ένα πολύτιμο εργαλείο στοχευμένων παρεμβάσεων στήριξης του Έλληνα αγρότη, γ) τη δυνατότητα ταχύτερης καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων μέσα από διαδικασίες απόλυτης διαφάνειας.
4. Η εξυγίανση και η ανασυγκρότηση του ΕΛΓΑ. Με το νέο ΕΛΓΑ,
η προστασία του αγροτικού εισοδήματος και της αγροτικής παραγωγής θα είναι υποχρεωτική, διαχρονική και συνεχώς θα εξελίσσεται ώστε να περιλαμβάνει και κινδύνους που προέρχονται από το εμπόριο και την αθέμιτη λειτουργία της αγοράς αλλά και από την κλιματική αλλαγή.
Επίσης, σημαντικά εργαλεία για την εφαρμογή των Πολιτικών και της Στρατηγικής του Υπ.Α.Α.Τ είναι:
5. Ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ
7. Η κατοχύρωση του γεωργικού επαγγέλματος, ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης και η λειτουργία του ΙΕΚ του Υπ.Α.Α.Τ.
8. Η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας στις αγροτικές περιοχές.
9. Η αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ με επίκεντρο τον πολίτη και με παράλληλο εξορθολογισμό των δαπανών.
10. Η ενοποίηση του ΕΦΕΤ, του Οργανισμού Γάλακτος και Κρέατος με τον Οργανισμός Πιστοποίησης ΟΠΕΓΕΠ.
11. Η ενοποίηση του ΕΘΙΑΓΕ με τον ΟΓΕΕΚΑ-Δήμητρα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα