Μόνο οι «απολύτως απαραίτητες» προσλήψεις στο Δημόσιο το 2011

Ακόμη μεγαλύτερο «μαχαίρι» βάζει η κυβέρνηση στις προσλήψεις στο δημόσιο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Εσωτερικών, μειωμένες κατά 15% θα είναι σε σύγκριση με πέρυσι οι προσλήψεις συμβασιούχων στο σύνολο του Δημοσίου, που έχουν ήδη «ψαλιδιστεί» κατά 30% το 2010.
Παράλληλα, η σχετική εγκύκλιος που έστειλε τη Δευτέρα το υπουργείο στους φορείς επιβεβαιώνει τον κανόνα της μίας πρόσληψης ανά πέντε αναχωρήσεις, στον οποίο θα συνυπολογίζονται οι μετατάξεις από φορείς ιδιωτικού δικαίου.
Στην επείγουσα εγκύκλιό του με θέμα «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού έτους 2011», το υπουργείο υπογραμμίζει πως τα αιτήματα για προσλήψεις θα πρέπει «να περιοριστούν στα απολύτως απαραίτητα». Ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις, ενώ σε αυτές πρέπει να συνυπολογιστούν και οι μετατάξεις προσωπικού από φορείς ιδιωτικού δικαίου.
Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010, ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου.
Στην εγκύκλιο υπενθυμίζεται ότι οι εγκρίσεις έτους 2010 είχαν περιοριστεί κατά τριάντα τοις εκατό (30%) σε σχέση με τις εγκρίσεις του 2009 και στις δύο περιπτώσεις.
Οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημοσίου τομέα καλούνται να υποβάλουν στο υπουργείο Εσωτερικών τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται «απολύτως απαραίτητες ενόψει των ως άνω περιορισμών».
Όσον αφορά τον προγραμματισμό πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει ότι τα αιτήματα πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών όσο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων, μέχρι τις 14 Ιανουαρίου 2011.
Τα αιτήματα θα πρέπει να συνοδεύονται με στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ο ακριβής αριθμός των αποχωρήσεων προσωπικού κατά το έτος 2010. Μεμονωμένα αιτήματα φορέων ή αιτήματα που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία, δεν θα περιληφθούν στον ενιαίο προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2011.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα