Κοινή επιστολή ΕΒΕΘ, ΒΕΘ, ΕΕΘ για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ

Για καθυστέρηση στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013, που θα µπορούσε να αποτελέσει ανάσα για τις ΜµΕ, εν µέσω της οικονοµικής κρίσης που διανύουµε, κάνουν λόγο σε κοινή τους επιστολή προς την υπουργό Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Λούκα Κατσέλη, το Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) και το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ).

Ιδιαίτερη µνεία στην επιστολή γίνεται στο γεγονός ότι περικόπηκε κατά 350 εκατ. ευρώ ο προϋολογισµός που προβλεπόταν, αρχικά, για το πρόγραµµα που αφορά στους τοµείς Μεταποίησης – Τουρισµού – Εµπορίου και Υπηρεσιών, µε αποτέλεσµα πολλές ΜµΕ, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του προγράµµατος, να µην ενταχθούν.
Τα τρία Επιµελητήρια στην επιστολή τους ζητούν «να ληφθεί µέριµνα,
προκειµένου να εξευρεθούν επιπρόσθετα κονδύλια για τη χρηµατοδότηση
περισσότερων επιχειρήσεων. Επίσης να δοθεί η δυνατότητα, τα κονδύλια που θα περισσέψουν από επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί, αλλά δεν θα υπογράψουν τη σχετική σύµβαση µε την τράπεζα, να διοχετευθούν στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στις αµέσως επόµενες θέσεις του πίνακα κατάταξης».
«Θεωρούµε» αναφέρεται στην επιστολή, «ότι πρέπει να επανεξετάσετε την
α̟πόφασή σας σχετικά µε το ποσοστό ε̟πιχορήγησης του νοµού Θεσσαλονίκης, το οποίο στα προγράµµατα που έχετε ήδη προκηρύξει αλλά και αυτά που σχεδιάζετε να προκηρύξετε ανέρχεται µεταξύ 35%-40%, όταν στον πρώτο κύκλο των προγραµµάτων ΠΕΠ το ποσοστό επιχορήγησης ανερχόταν στο 55%. Είναι γνωστό ότι η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα ο νοµός Θεσσαλονίκης αποτελεί το δεύτερο µεγαλύτερο οικονοµικό κέντρο της χώρας µε έντονη παρουσία της µεταποιητικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια έχει την ανάγκη για τη µέγιστη δυνατή αρωγή και στήριξη της
πολιτείας».
Τα Επιµελητήρια π̟ροτείνουν στο υπό προκήρυξη πρόγραµµα για την
ενίσχυση των µεταποιητικών ε̟πιχειρήσεων, ο διαθέσιµος προϋολογισµός για
την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να είναι αναλογικά αυξηµένος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα