Και ζεύξη Αγγελοχωρίου – Αξιού στο σχεδιασμό των έργων για τη Θεσσαλονίκη

Τον προγραμματισμό των έργων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, παρουσίασε σε σημερινή συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, παρουσία του υφυπουργού Γιάννη Μαγκριώτη και των γενικών γραμματέων Χάρη Τσιόκα, Γιάννη Οικονομίδη και Σέργιου Λαμπρόπουλου. 
Μεταξύ άλλων, ο κ. Ρέππας επισήμανε τις εξής παρεμβάσεις:
– Αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής από Κ16 (Κόμβος Λαχαναγοράς) έως Κ12 (Κόμβος με την ΕΟ Θεσ/νίκης–Μουδανιών) και η σύνδεση της με το αεροδρόμιο
– Εξετάζεται η διαπλάτυνση, κατά μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, του τμήματος από τον κόμβο Κ11 (Πυλαία) έως και τον κόμβο Κ12 (ΕΟ Θεσ/νίκης–Μουδανιών) καθώς και η διαπλάτυνση-αναβάθμιση της ΕΟ Θεσ/νίκης Μουδανιών έως τον Κόμβο Αεροδρομίου.
– Επανασχεδιασμός του εξωτερικού δακτυλίου – Ζεύξη Θερμαϊκού με την κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής από τον Α/Κ Τιτάνα (Κ4), έως τη σύνδεση της με την ΕΟ Θεσ/νίκης – Μουδανιών στην περιοχή Σχολαρίου.
Προγραμματίζεται η δημοπράτηση του 1ου υποτμήματος από τον Α/Κ Γηροκομείου έως τον Α/Κ Ευκαρπίας σε συνδυασμό με κατασκευή υπερυψωμένης οδικής αρτηρίας, κατά μήκος της Εσωτερικής Περιφερειακής, από τον Κόμβο Ευκαρπίας μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα.
– Ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός από τον Α/Κ Σχολαρίου μέχρι την περιοχή Αγγελοχωρίου και τη Ζεύξη του Θερμαϊκού (Αγγελοχώρι – Α/Κ Αξιού στον ΠΑΘΕ).
Παράλληλα και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εξωτερικού δακτυλίου, διερευνείται η Ζεύξη του Θερμαϊκού Κόλπου
– Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης έως το αεροδρόμιο (Μίκρα – Αεροδρόμιο) με υπέργειο μέσο σταθερής τροχιάς, τύπου Monorail.
– Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αερολιμένα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και κατασκευή παράλληλου τροχοδρόμου.
Ακολουθούν οι Βασικοί Άξονες Προγραμματισμού:

1. Πρώτος άξονας: Εκπόνηση master plan για ένα νέο χωροταξικό, πολεοδομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό και κυκλοφοριακό επανασχεδιασμό του μητροπολιτικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, με σαφή πολιτική και κοινωνική κατεύθυνση, με εξειδίκευση των επιλογών και με αλληλοσυσχέτιση και ιεράρχηση των δράσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του. Σε κάθε περίπτωση αυτή η ιεράρχηση θα γίνεται με την ενσωμάτωση των έργων άμεσου προγραμματισμού ώστε να μην καθυστερούν τουλάχιστον εκείνα για τα οποία υπάρχει σχετική ωριμότητα.
2. Δεύτερος άξονας: Συγκρότηση κατάλληλων οργανωτικών δομών (στο πλαίσιο της μητροπολιτικής διοίκησης του συγκροτήματος) που θα εξειδικεύσουν το master plan, θα προγραμματίσουν, συντονίσουν και διαχειριστούν την εκτέλεση των έργων.
3. Τρίτος άξονας: Εξεύρεση των κατάλληλων χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων, δημόσιων και ιδιωτικών, για την αποτελεσματική και προς όφελος των πολιτών υλοποίηση του γενικού σχεδιασμού, αλλά και την ασφαλή οικονομική στήριξη των υπό εκτέλεση έργων και των άμεσα δημοπρατούμενων.
Σχεδιασμός του MASTER PLAN (Πρώτος άξονας)
Το MASTER PLAN θα προκύψει από την διενέργεια ενός διεθνούς πολεοδομικού – αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, με συνθετικές προσεγγίσεις, για ένα ρυθμιστικό και πολεοδομικό σχέδιο για τη μητροπολιτική περιοχή. Την διενέργεια του διεθνούς διαγωνισμού θα αναλάβει ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης (ΟΡΘ).
Ο σχεδιασμός του MASTER PLAN για το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της θα λαμβάνει υπόψη του το σύνολο των έργων που μέχρι σήμερα έχουν μελετηθεί, εκτελεστεί ή εκτελούνται και τις αλλαγές που στο μεταξύ έχουν συντελεσθεί όπως και τις κατευθύνσεις του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου.
Σε αυτή τη βάση θα συγκροτηθεί από το Υ.ΠΕ.Κ.Α. ένα ευρύ πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων σε πάνω από δέκα περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος. Οι αστικές αυτές αναπλάσεις θα αποτελέσουν την συνέχεια και εξειδίκευση της υλοποίησης του master plan που θα προκύψει από τον Διεθνή Διαγωνισμό. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές περιοχές επεμβάσεων:
Περιοχή Σίνδου, Βιομηχανική Ζώνη, ΤΕΙ Θεσ/νίκης/ΔΕΘ (μετεγκατάσταση ΔΕΘ)
Λιμάνι – Λαχανόκηποι, Ιδιοκτησίες ΟΣΕ
Επεμβάσεις στο Βορειοδυτικό Τόξο
ΔΕΘ, ΓΣΣ, Μουσεία, Πανεπιστήμιο, Νέο δημαρχιακό μέγαρο, Θαλάσσιο μέτωπο Λευκού Πύργου έως και παλιά ηλεκτρική εταιρία
Τούμπα – Καλαμαριά
Κατά τον προγραμματισμό του ΟΡΘ, η προετοιμασία για την διενέργεια της προκήρυξης του διαγωνισμού για το master plan θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους με στόχο περαίωσής του εντός του 2011.
Συγκρότηση κατάλληλων Δομών που θα διαχειριστούν MASTER PLAN ιεράρχηση, προγραμματισμό, συντονισμό και εκτέλεση έργων (Δεύτερος άξονας)
Προτείνεται να αναλάβουν:
– Ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσ/νίκης (ΟΡΘ) τον στρατηγικό χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
– Το Συμβούλιο Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) την υποστήριξη του ΟΡΘ με επικαιροποιημένα συγκοινωνιακά δεδομένα.
– Η Εγνατία Οδός Α.Ε τον Προγραμματισμό, συντονισμό και διαχείριση των έργων.
– Το Αττικό Μετρό το σχεδιασμό και κατασκευή των μέσων σταθερής τροχιάς.
– Επίσης σημαντικό ρόλο θα έχουν οι αναβαθμισμένες τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Χρηματοδοτικά μέσα (Τρίτος άξονας)
Η χρηματοδότηση των δράσεων θα βασίζεται σε ένα μίγμα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης. Θα αξιοποιηθούν το σύνολο των διατιθέμενων πόρων, τόσο του Τομεακού Προγράμματος «Πρόγραμμα Προσπελασιμότητας» όσο και του ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σε συνεννόηση με το ΥΠ.Ο.ΙΑ.Ν. διερευνάται η δυνατότητα ενίσχυσης του προγράμματος δράσεων και έργων από το ΠΔΕ. Επιλογές όπως οι Συμβάσεις Παραχώρησης (ΣΠ) και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες όπως το Jessica θα αξιοποιηθούν στον μέγιστο δυνατό βαθμό και όπου αυτές μπορεί να εφαρμοσθούν.
Προγραμματισμός Έργων
Με βάση όσα προαναφέρθηκαν όλα τα γνωστά και μεγάλα έργα θα προσαρμοσθούν ανάλογα ώστε να υπηρετήσουν τις απαιτήσεις του νέου ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ που θα προκύψει από το MASTER PLAN.
Τα έργα αυτά είναι:
Α. Ο επανασχεδιασμός του εσωτερικού δακτυλίου με:
1. Την αναβάθμιση της εσωτερικής περιφερειακής από Κ16 (Κόμβος Λαχαναγοράς) έως Κ12 (Κόμβος με την ΕΟ Θεσ/νίκης–Μουδανιών) και η σύνδεση της με το αεροδρόμιο.
Η Εσωτερική Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης μετράει σήμερα περί τα 110.000 έως 130.000 οχήματα ημερησίως έναντι των 50.000 οχημάτων/ημέρα, για τα οποία είχε αρχικά σχεδιασθεί, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την παραλαβή του απαιτούμενου κυκλοφοριακού φόρτου, και αυξάνει τις ώρες που λειτουργεί σε συνθήκες κορεσμού. Η παραπάνω πραγματικότητα, καθιστά την αναβάθμισή της με συγκεκριμένες επεμβάσεις ως έργο άμεσης προτεραιότητας για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι επεμβάσεις συνίστανται στην ανάγκη ανισοπεδοποίησης των κύριων κινήσεων των Κόμβων του Δυτικού Τμήματος της Εσωτερικής Περιφερειακής όπως:
την περαιτέρω ανισοπεδοποίηση του υφιστάμενου κόμβου Λαγκαδά,
την μερική ανισοπεδοποίηση των Κόμβων: Σταυρούπολης, Μακρυγιάννη, Ευόσμου, Ολυμπιάδος (Άνω Διάβαση), Γ΄ Σεπτεμβρίου, Μοναστηρίου, την πλήρη ανισοπεδοποίηση του Κόμβου Κ16 της Λαχαναγοράς ή Καλοχωρίου σε συνδυασμό με τον Κόμβο της Πόντου
Ο Κόμβος Κ16 ήδη έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας με προϋπολογισμό 100 εκατ.€ και θα δημοπρατηθεί εντός του 2011.
Σε ότι αφορά το Ανατολικό Τμήμα, οι παρεμβάσεις συνίστανται σε ανισοπεδοποιήσεις της διαμπερούς κυκλοφορίας στις οδούς Αγνώστου Στρατιώτη (Πολίχνη), 3ης Σεπτεμβρίου και Κατσιμίδη.
Επίσης εξετάζεται η διαπλάτυνση, κατά μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, του τμήματος από τον κόμβο Κ11 (Πυλαία) έως και τον κόμβο Κ12 (ΕΟ Θεσ/νίκης–Μουδανιών) καθώς και η διαπλάτυνση-αναβάθμιση της ΕΟ Θεσ/νίκης Μουδανιών έως τον Κόμβο Αεροδρομίου.
Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων στην εσωτερική περιφερειακή εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ.€. Οι μελέτες των παραπάνω έργων θα ολοκληρωθούν στις αρχές του 2011 και η κατασκευή θα ξεκινήσει εντός του 2011 και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2013.
2. Τον επανασχεδιασμό της παράκαμψης του ιστορικού κέντρου από την πλευρά της θάλασσας (πρώην υποθαλάσσια αρτηρία).
Αναφερόμενος στο έργο παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης ο υπουργός σημείωσε ότι η σύμβαση του έργου καταγγέλθηκε από τον Παραχωρησιούχο στις 30/7/2009 και σήμερα βρισκόμαστε στην εξής κατάσταση:
-Το Ελληνικό δημόσιο εάν το έργο κατασκευαζόταν, θα κατέβαλε χρηματοδοτική συμβολή 95 εκατ. €.
-Το έργο όχι μόνον δεν θα υλοποιηθεί, αλλά ο παραχωρησιούχος διεκδικεί από το Δημόσιο πάνω από 400 εκατ. €, όταν το συνολικό κόστος της κατασκευής του έργου δεν θα ξεπερνούσε τα 500 εκατ.€.
Επισήμανε ότι εξετάζονται πλέον εναλλακτικά σενάρια κατασκευής της παράκαμψης του ιστορικού κέντρου (πρώην υποθαλάσσια αρτηρία), ενώ σημείωσε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις το Φθινόπωρο.
Β. Ο επανασχεδιασμός του εξωτερικού δακτυλίου – Ζεύξη Θερμαϊκού με:
1. Την κατασκευή της Εξωτερικής Περιφερειακής από τον Α/Κ Τιτάνα (Κ4), έως τη σύνδεση της με την ΕΟ Θεσ/νίκης – Μουδανιών στην περιοχή Σχολαρίου.
Προγραμματίζεται η δημοπράτηση του 1ου υποτμήματος από τον Α/Κ Γηροκομείου έως τον Α/Κ Ευκαρπίας σε συνδυασμό με κατασκευή υπερυψωμένης οδικής αρτηρίας, κατά μήκος της Εσωτερικής Περιφερειακής, από τον Κόμβο Ευκαρπίας μέχρι Κωνσταντινοπολίτικα. Η συγκεκριμένη λύση δίνει την δυνατότητα να υλοποιηθεί μεγαλύτερο εύρος λειτουργικών έργων, στο διαθέσιμο προϋπολογισμό και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, εκτιμούμε ότι το τμήμα αυτό θα ολοκληρωθεί με προϋπολογισμό περί τα 300 εκατ.€ και η δημοπράτηση του έργου θα αρχίσει σταδιακά κατά τμήματα, από τις αρχές του επόμενου έτους 2011 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2013.
Στους επόμενους μήνες θα παρουσιάσουμε τον σχεδιασμό μας και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα για τα υπόλοιπα τμήματα της Εξωτερικής Περιφερειακής, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα και ενστάσεις από τις περιοχές από όπου διέρχεται η χάραξη.
2. Την ολοκλήρωση του σχεδιασμού από τον Α/Κ Σχολαρίου μέχρι την περιοχή Αγγελοχωρίου και τη Ζεύξη του Θερμαϊκού (Αγγελοχώρι – Α/Κ Αξιού στον ΠΑΘΕ).
Παράλληλα και στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του εξωτερικού δακτυλίου, διερευνούμε τη Ζεύξη του Θερμαϊκού Κόλπου, ένα έργο το οποίο εξέτασε σε επίπεδο αναγνωριστικού σταδίου η Εγνατία Οδός το 2003.
Πολύ σύντομα θα δρομολογηθεί η εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών. Το έργο σχεδιάζουμε να δημοπρατηθεί με την μέθοδο της παραχώρησης
Γ. Η σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις μεγάλες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας μέσω αυτοκινητοδρόμων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι συνδέσεις:
Ολοκλήρωση της σύνδεσης του ΠΑΘΕ με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Οδικός άξονας Θεσσαλονίκη Έδεσσα
Οδικό τμήμα Κ11 – Θέρμη (δίιχνη διατομή αστικής αρτηρίας)
Οδικό τμήμα Θέρμη – Γαλάτιστα
Οδικό τμήμα Ν. Μουδανιά – Ποτίδαια
Οδικό τμήμα Α/Κ Ασσήρου – Α/Κ Ν. Σάντας
Οδική σύνδεση Αεροδρομίου Μακεδονία με την Εγνατία Οδό στον Α/Κ Προφήτη
Αυτοκινητόδρομος από τον Α/Κ Αξιού έως τους Ευζώνους
Αναβάθμιση του Α/Κ Κλειδίου
Η χρηματοδότηση των έργων θα γίνει από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και το Τομεακό μας πρόγραμμα.
Δ. Η κατασκευή της βασικής γραμμής του ΜΕΤΡΟ της Θεσσαλονίκης και η υλοποίηση της επέκτασής της αφενός προς Καλαμαριά και αεροδρόμιο και αφετέρου προς τις Δυτικές συνοικίες.
1. Βασική Γραμμή:
Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής (7.4.2006), δηλαδή με αναλωμένο το 64% του συμβατικού χρόνου, έχει κατασκευαστεί μόνον το 14,5 % του οικονομικού αντικειμένου του έργου.
Μέχρι τώρα οι καθυστερήσεις είναι πάνω από 2,5 χρόνια. Ο ανάδοχος κατασκευής έχει πιστοποιήσεις λογαριασμών 120 εκατ. € και διεκδικεί 150 εκατ.€.
Έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% της συνολικής εκτιμώμενης αρχαιολογικής έρευνας, ενώ το ποσό που ήδη δαπανήθηκε υπερβαίνει το αρχικά προβλεπόμενο κατά 60%. Το κόστος των αρχαιολογικών ανασκαφών ξεπέρασε τα 1.000 € ανά μ3 εκσκαφής. Τα ΤΒΜ βρίσκονται σταματημένα στη διασταύρωση Σιντριβανίου το πρώτο από το Νοέμβριο 2009 και το δεύτερο από τον Ιανουάριο 2010.
2. Επέκταση Καλαμαριάς (Πατρικίου – Μίκρα)
Έχουν ολοκληρωθεί: -η τοπογραφική έρευνα, οι γεωλογικές έρευνες, η γεωμετρική χάραξη της γραμμής, η επιλογή των θέσεων των 5 σταθμών
Βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η εκπόνηση προωθημένης προμελέτης των σταθμών, των σηράγγων και των φρεάτων, που καλύπτει συγκοινωνιακά, στατικά, αρχιτεκτονικά, ηλεκτρομηχανολογικά, σιδηροδρομικά και λειτουργικά θέματα.
Με απόφαση της νέας διοίκησης της ΑΜ, η μελέτη εκπονείται από την εταιρία με βοήθεια από ειδικούς συμβούλους σε ειδικά θέματα. Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2010.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία προεπιλογής Αναδόχου για τα έργα Πολιτικού Μηχανικού και τα βασικά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα.
Στο πέρας της γραμμής στην περιοχή της Μίκρας μπορεί να χωροθετηθεί το αμαξοστάσιο, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα της εξυπηρέτησης της βασικής γραμμής, αλλά και των άλλων επεκτάσεων.
3. Επέκταση Σταυρούπολης (Δημοκρατίας – Ευκαρπία – Νοσ. Παπαγεωργίου)
Έχουν ολοκληρωθεί: η τοπογραφική έρευνα έως τον σταθμό Ευκαρπίας, οι γεωλογικές έρευνες στο τμήμα αυτό, η γεωμετρική χάραξη της γραμμής,
-η επιλογή των θέσεων των 5 σταθμών
Στο τμήμα Ευκαρπία – Νοσοκομείο Παπαγεωργίου οι μελέτες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
4. Επέκταση Ευόσμου (Ν.Σ.Σ. – Εύοσμος)
Έχει γίνει μόνο η προκαταρτική επιλογή της χάραξης μέσα από αρκετές εναλλακτικές χαράξεις και έχουν επιλεγεί προκαταρκτικά οι θέσεις 4 νέων σταθμών.
5. Επέκταση Αεροδρομίου (Μίκρα – Αεροδρόμιο)
Έχει γίνει η προκαταρτική επιλογή της χάραξης. Για την επέκταση αυτή, εξετάζεται η δυνατότητα κατασκευής της επέκτασης με υπέργειο μέσο σταθερής τροχιάς, τύπου Monorail.
Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του αερολιμένα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων κατά 1000 μέτρα μέσα στη θάλασσα ώστε να επιτευχθεί τελικά μήκος 3.440 μέτρων. Ο διάδρομος θα έχει πλάτος 50μ και θα είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για λειτουργία ILS CAT II.
Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή παράλληλου τροχοδρόμου.
Το έργο έχει συμβατικό προϋπολογισμό 137εκ.€ και ημερομηνία ολοκλήρωσης 27.7.2011. Το έργο εμφανίζει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και μικρή οικονομική απορροφητικότητα (η απορρόφηση βρίσκεται στο 34% του συμβατικού αντικειμένου). Ήδη εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31.12.2012. Το έργο της επέκτασης του διαδρόμου του αεροδρομίου της Θεσ/νίκης αποτελεί ακόμη μια κληρονομιά παγιδευμένου στα προβλήματα έργου. Ανώριμο κατά τη δημοπράτηση του ήταν βέβαιο ότι θα είχε προβλήματα εξεύρεσης υλικών και περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Κάνουμε προσπάθειες να μειώσουμε τον χαμένο χρόνο και να ολοκληρώσουμε το έργο που θα αναδείξει τη Θεσ/νίκη σε μητροπολιτικό κέντρο.
Εμπορευματικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
* Το Θριάσιο στην Αθήνα και το στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη είναι προτεραιότητα υψηλού χαρακτήρα για τη δημιουργία σύγχρονων και μεγάλων εμπορευματικών κέντρων που θα καταστήσουν τη χώρα σε διαμετακομιστικό κόμβο – πύλη στην Ευρώπη και στα Βαλκάνια.
Μετά την επιτυχή και αξιόπιστη πλέον προκήρυξη του διαγωνισμού του Θριασίου, υψηλή προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η δημιουργία προϋποθέσεων ωρίμανσης και προκήρυξης του διαγωνισμού για το εμπορευματικό κέντρο Θεσσαλονίκης που θέλουμε να δημιουργήσουμε στη περιοχή του τέως στρατοπέδου Γκόνου.
Οι μελέτες που έχει ήδη η ΓΑΙΟΣΕ στα χέρια της προσδιορίζουν, για λόγους οικονομικής και γεωπολιτικής ανάπτυξης, την ανάγκη να δημιουργηθεί μεγάλο εμπορευματικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη για να εξυπηρετεί τα Βαλκάνια και τη Ν.Α. Ευρώπη.
Ο χώρος που απαιτείται σύμφωνα με τις μελέτες και προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ξεπερνά τα 600 στρέμματα, να έχει πρόσβαση στα λιμάνια, τα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα κλπ.
Ο ΣΕΜΠΟ σχεδιάζεται σε συνέργια με τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και τη ΓΑΙΑΟΣΕ.
Το λιμάνι γιατί διαθέτει το χώρο του εμπορικού κέντρου (ΣΕΜΠΟ), η δε ΓΑΙΑΟΣΕ ως διαχειριστής, το γεωτεμάχιο των 672 στρεμμάτων, πλησίον του λιμανιού προσπελάσιμο στα δίκτυα της Θεσσαλονίκης (εμπορευματικό κέντρο)
* Έχει δοθεί η εντολή στη ΓΑΙΟΣΕ να συνεργαστεί με τον Οργανισμό Λιμένος και το Υπουργείο Οικονομίας ώστε να δημιουργηθεί φορέας που θα διαθέτει τις υποδομές για να βγει σε προκήρυξη ο διαγωνισμός.
* Εισάγουμε το θέμα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Μεγάλων Έργων, προκειμένου όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία να συνεργήσουν στο εγχείρημα με αξιόπιστα για επιχειρηματική πρωτοβουλία τρόπο
* Στόχος μέχρι το τέλος του 2010 να έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός
Αναβάθμιση Σιδηροδρομικών Υποδομών και των 30 Σταθμών προαστιακού Θεσσαλονίκης με εξασφαλισμένους πόρους
Το μεγάλο στοίχημα είναι η ανάταξη και εξυγίανση του ζημιογόνου και ελλειμματικού ΟΣΕ. Στο δίλημμα κλείσιμο ή εξυγίανση είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε ένα επώδυνο αλλά αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης για να υπάρξει μέλλον στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήματος δημιουργούμε υποδομές για να υπάρξει σύγχρονος Προαστιακός στη Θεσσαλονίκη.
Από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ προγραμματίζουμε την ηλεκτροκίνηση και τη αναβάθμιση των σιδηροδρομικών γραμμών:
1. Θεσσαλονίκη – Στρυμώνας – Προμαχώνας με επέκταση της ηλεκτροκίνησης ως τη πόλη των Σερρών.
 2. Τη γραμμή Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (110 χλμ) και Θεσσαλονίκης – Ροδόπολης.
Ταυτόχρονα δεσμεύονται πόροι προκειμένου σε 34 σταθμούς μετεπιβίβασης του προαστιακού Θεσ/νίκης να υπάρξουν αναβαθμίσεις, αναμορφώσεις, εκσυγχρονισμός και επισκευές κτιρίων, τεχνολογικές υποδομές κλπ. Μεταξύ των άλλων (Σίνδος, Άδενδρο, Αλεξάνδρεια, Βέροια, Νάουσα, Σκύδρα, Έδεσσα, Πλατύ, Φιλαδέλφεια, Κιλκίς Ροδόπολη κτλ). Τέλος εξασφαλίζονται πόροι προκειμένου να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημα των πολιτών της Θεσ/κης να κατασκευαστεί πεζοδιάβαση στη περιοχή Μενεμένης.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός έργου είναι 100 εκ.€ και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Στόχος είναι η βελτίωση χροναποστάσεων, πύκνωση δρομολογίων, ποιοτικότερη εξυπηρέτηση κοινού.
Μετεξέλιξη ΣΑΣΘ σε Μητροπολιτικό Φορέα
Η απελευθέρωση των επιβατικών μεταφορών σε συνδυασμό με το ΜΕΤΡΟ και τα άλλα μεταφορικά μέσα που αναπτύσσουν δράση στη πόλη της Θεσ/νίκης και το Νομό καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να υπάρξει ένα τέρμα στη πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που δημιουργούν κυκλοφοριακό κομφούζιο και επιβαρύνουν στις μετακινήσεις τον πολίτη τη πόλης και τις οικονομικές δραστηριότητες του νομού. Επειδή το πρόβλημα αυτό έχει αποστήσει εκρηκτικές διαστάσεις και στην Αθήνα και στην Θεσ/νίκη είναι στρατηγική επιλογή η δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα που θα έχει την ευθύνη για το σύνολο του σχεδιασμού και των δράσεων των συγκοινωνιών αντίστοιχα στις περιοχές που αναφέρθηκα. Αυτό προϋποθέτει μια νέα δομή με σαφές πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Συγκεκριμένα για τη Θεσ/νίκη είναι επιλογή μας με νομοθετική πρωτοβουλία να μετεξελιχθεί ο ΣΑΣΘ σε μητροπολιτικό φορέα.
Για το εγχείρημα αυτό έχουμε ήδη προχωρήσει σε προκήρυξη διαγωνισμού τεχνικής υποστήριξης του νομοθετικού έργου και οργανωτικής διάρθρωσης. Θέλουμε μέχρι τέλους του έτους να κατατεθεί στη Βουλή των Ελλήνων σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο μητροπολιτικού φορέα και για την Αθήνα και για τη Θεσ/νίκη. Οι βασικές αρχές αυτής της προσπάθειας έχουν στόχο:
α) την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών για καλύτερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατό κόστος
β) μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σχεδιασμού εποπτείας ή υλοποίησης του συγκοινωνιακού έργου. Δυνατότητα ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου ελέγχου κυρώσεων και μελετών
γ) προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών και συμπράξεων.
Ο καθορισμός αρμοδιοτήτων για τη διαμόρφωση λεωφορειολωρίδων, τα σχετικά χρονοδιαγράμματα και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ανακοινωθούν μέχρι το τέλος του έτους.
ΟΑΣΘ – Αστικές Συγκοινωνίες
Η κυβέρνηση ολοκληρώνει το σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2003 για αστικές συγκοινωνίες σ΄ ολόκληρο το νομό. Με το πολυνομοσχέδιο προωθείται προ κύρωση στη Βουλή η υπογραφείσα πλέον σύμβαση ανάμεσα στον ΟΑΣΘ και τα ΚΤΕΛ και το Ελληνικό Δημόσιο ώστε από 1/1/2011 στο σύνολο του νομού να παρέχονται ιδίου επιπέδου συγκοινωνίες με κόστος μετακίνησης; του ΟΑΣΘ.
Με τη συμφωνία ακόμα δημιουργείται σύγχρονος σταθμός μετεπιβίβασης στο Δήμο Λαγκαδά προκειμένου να είναι πιο γρήγορη και καλύτερη η προσπέλαση των πολτών μέχρι τι κέντρο της πόλης
Για τις νέες συγκοινωνιακές ανάγκες προστίθενται 18 σύγχρονα αντιρρυπαντικά λεωφορεία τύπου euro 5.
Συντονιστική ομάδα
Όπως επισήμανε ο υπουργός, για τον συντονισμό της υλοποίησης των έργων της Θεσσαλονίκης συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργείου και σε συνεργασία με το ΥΠΕΚΑ και το ΥΠΟΙΑΝ “Συντονιστική Ομάδα” με αντικείμενο την συγκέντρωση, αξιολόγηση και επεξεργασία προτάσεων που θα καταλήγουν στη συγκρότηση ενός ιεραρχημένου προγράμματος δράσεων και έργων, τόσο για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όσο και για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Το πρόγραμμα αυτό, όπως σημείωσε, λαμβάνει υπόψη του αφενός τις δυνατότητες των Τομεακών Προγραμμάτων ΕΠ-ΕΠ και ΕΠΕΡ, αφετέρου και του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, τα περιθώρια του ΠΔΕ, όπως επίσης και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπό το πρίσμα των νέων οικονομικών δεδομένων.
Οι εργασίες της Συντονιστικής Ομάδας ξεκίνησαν πριν από δυο περίπου μήνες και σήμερα πραγματοποιήθηκε η τέταρτη συνεδρίαση που οριστικοποίησε τις προτάσεις και κατέληξε στους βασικούς άξονες σχεδιασμού και στην υιοθέτηση συγκριμένου προγράμματος δράσεων και έργων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα