Εκπαιδευτικά Προγράµµατα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη

Σας ενηµερώνουµε ότι το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.) Ανατολικής Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει προγράµµατα για τις εγκατεστηµένες επιχειρήσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στόχο έχουν την παροχή γνώσεων χωρίς καµιά απολύτως οικονοµική επιβάρυνση. Το συνολικό κόστος της υλοποίησης των προγραµµάτων συγχρηµατοδοτείται από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο στα πλαίσια του Ε.Σ.Π.Α.
Προτεινόµενα προγράµµατα είναι τα παρακάτω:
-Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα – Επιχειρήσεις (∆ιάρκεια 50 ώρες)
-Χρηµατοοικονοµική – Λογιστική (∆ιάρκεια 50 ώρες)
-Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (∆ιάρκεια 25 ώρες)
-Μάρκετινγκ (∆ιάρκεια 25 ώρες)
-Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (∆ιάρκεια 25 ώρες)
-Μαθηµατικά της αγοράς (∆ιάρκεια 25 ώρες)
-Στοιχεία Οικονοµικής Θεωρίας (∆ιάρκεια 25 ώρες)
Εφόσον επιθυµείτε να παρακολουθήσετε κάποιο από τα προτεινόµενα προγράµµατα µπορείτε να υποβάλλετε την επισυναπτόµενη αίτηση καθώς και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής σας ταυτότητας , έως 31 Οκτωβρίου 2010, στο Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 27, 3ος όροφος στο Τµήµα Βιοτεχνικών Θεµάτων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα