Αυστηρότατα μέτρα για τις δαπάνες των υποψηφίων περιφερειακών και δημοτικών εκλογών

Πολύ αυστηρά είναι τα μέτρα που θεσπίζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο και την Τετάρτη κατατίθεται στη Βουλή ενώ τίθεται και σε δημόσια διαβούλευση για τις «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα υπάρξουν αυστηρότατες κυρώσεις που οδηγούν στην έκπτωση των υποψηφίων ακόμη κι αν είναι εκλεγμένοι και την φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους των ιδιοκτητών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, δραστική μείωση των εκλογικών δαπανών και των ραδιοτηλεοπτικών εμφανίσεων, χρηματοδότηση των δαπανών μόνο μέσω τραπεζικών λογαριασμών και αυστηρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
Ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης εισηγήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο να τεθεί σε διαβούλευση το ύψος των εκλογικών δαπανών για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, καθώς και τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου οργάνου, το οποίο θα ελέγχει εάν τηρούνται αυτές οι δαπάνες, ενώ όπου διαπιστωθεί ότι τα όρια που θα τεθούν θα έχουν παραβιασθεί, η ποινή θα περιλαμβάνει την αποπομπή του υποψηφίου, ακόμα και αν είναι εκλεγμένος.
Συγκεκριμένα:
– Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων που θα γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ενώ καταργούνται και τα κουπόνια.
– Η ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις των υποψηφίων περιορίζονται και τυχόν υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων εμφανίσεων ή άλλη άμεση ή έμμεση προβολή, εφόσον αποδειχθεί, ότι συντελέσθηκε με οικονομικό αντάλλαγμα, για μεν τους υποψηφίους συνεπάγεται έκπτωση από το αιρετό αξίωμα, για δε τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους αντιπροσώπους των οικείων φορέων συνιστά ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, ενός έτους.
– Περιορίζονται και εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων με το υπουργείο να θέτει σε διαβούλευση ενδεικτικά όρια για τους συνδυασμούς.
Παράλληλα προβλέπεται μια σειρά μέτρων για τον έλεγχο των δαπανών, όπως ο υποχρεωτικός ο ορισμός διαχειριστή των οικονομικών των συνδυασμών, η θεώρηση των βιβλίων εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων από τον Δ/ντή της οικείας Δ.Ο.Υ., η ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των εσόδων και των εξόδων με τα αντίστοιχα παραστατικά (που μάλιστα συνιστά και λόγο έκπτωσης), η θεσμοθέτηση ανεξάρτητης Επιτροπής ελέγχου των δαπανών στην οποία προεδρεύει δικαστικός λειτουργός, και συμμετέχουν μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ.Ο.Ε., επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και εκπρόσωποι της Τ.Ε.Δ.Κ. και της Ε.Ν.Α.Ε., υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι (σημειωτέων οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Επιτροπή και είναι εκτελεστές, χωρίς την παρεμβολή οιουδήποτε άλλου οργάνου) και η αύξηση των προστίμων
Επιπλέον, προβλέπεται η σύντμηση της προεκλογικής περιόδου σε δύο από τέσσερις μήνες αλλά η συνέχιση της ισχύος των περιορισμών στις πράξεις των αιρετών για ένα τετράμηνο, ενώ προβλέπεται ότι με την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ήτοι δύο μήνες (αντί των 30 ημερών που ισχύει) πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων αιρετών οργάνων, αναστέλλεται κάθε διαδικασία πρόσληψης υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή τούτων με εξαίρεση τη διαδικασία μετατάξεων, που προβλέπεται στο ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα