Ακριβότερη και από την Αττική η μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης

Ακριβότερη κατά 3 εκατ. ευρώ είναι η μεταφορά των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης από αυτή στο λεκανοπέδιο Αττικής για πέρυσι και για φέτος. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι αφενός η περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά έχει πληθυσμό τετραπλάσιο από αυτόν της Θεσσαλονίκης.
Το σκάνδαλο καταγγέλλει η Δημοτική Κίνηση «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας», ενώ για παλαιότερες «αμαρτωλές» συμβάσεις από το 2004 έως το 2007 έχει ήδη επιληφθεί η Δικαιοσύνη.
Ενδεικτικό της αντίληψης στη νομαρχία, αλλά και της κατάστασης, είναι το γεγονός ότι ενώ οι προκηρύξεις της Ν.Α. Αθηνών – Πειραιώς για το σχολικό έτος 2009-10 φτάνουν τις 113 σελίδες, αυτές της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης παρότι κατά 1 και πλέον εκατομμύριο ακριβότερες είναι μόλις έξι σελίδες! Επίσης, για το σχολικό έτος 2010 -11, καθώς η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς προβαίνει σε προκήρυξη διαγωνισμού 97 σελίδων για περίπου 4 εκατ. ευρώ ενώ η Νομαρχία Θεσ/νικης σε μόλις 4 σελίδες προκηρύσσει το ποσό των 6 εκ. ευρώ ακριβώς (!) χωρίς να αναφέρει και πάλι ούτε αριθμό δρομολογίων, ούτε αριθμό μαθητών! 
Ο νομαρχιακός σύμβουλος Στρατής Πλωμαρίτης, ο δημοτικός σύμβουλος Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και ο δικηγόρος Ηλίας Τσαρουχάς κατέθεταν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αίτηση καταλογισμού της οικονομικής ζημιάς που υπέστη η νομαρχία Θεσσαλονίκης εξαιτίας του σκανδάλου με τις συμβάσεις για τη μεταφορά των μαθητών.

Σύμφωνα με την έκθεση (υπ’ αριθμ. 175/Θ/2010) του σώματος επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης ο τρόπος με τον οποίο η διοίκηση της νομαρχίας ανέθεσε σε λεωφορειούχους το έργο της μεταφοράς των μαθητών έχει προκαλέσει ζημιές πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Το ακριβές ποσό αυτών των ζημιών πρέπει να εκκαθαριστεί και να καταλογιστεί στους υπεύθυνους από την Επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 19 του Ν. 2218/1994. Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τον γενικό γραμματέα της Περιφέρειας και αποτελείται από έναν Πρόεδρο Πρωτοδικών, έναν Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ένα μέλος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξαιρουμένης της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Να σημειωθεί ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται το αδίκημα της απιστίας σε βάρος της νομαρχίας Θεσσαλονίκης στον τομέα μεταφοράς μαθητών.
Οι καταγγελίες
Όπως αναφέρουν ο νομαρχιακός σύμβουλος Ν.Α. Θεσσαλονίκης Στρατής Πλωμαρίτης, ο δημοτικός σύμβουλος Δήμου Θεσ/νικης Τριαντάφυλλος Μηταφίδης και οδικηγόρος Ηλίας Τσαρούχας:
1) Το σχολικό έτος 2009-2010 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς δημοσιεύει τρεις προκηρύξεις (αριθμοί εγγράφων 2010/S82-122511, 2010/S84-125891, 2010/S88-131434) στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαικής Ένωσης με τις οποίες γνωστοποιεί αναλυτικά τις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2009-10 και τους ανάδοχους μεταφορείς. Μιλάμε για 113 συνολικά σελίδες όπου γνωστοποιείται το πώς θα δαπανηθούν κατά το σχολικό έτος 2009-2010 συνολικά 6.863.660,29 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9%.
Αντίθετα, η Νομαρχία Ψωμιάδη για το σχολικό έτος 2009-2010 δημοσιεύει δύο προκηρύξεις (αριθμοί εγγράφων 2010/S-8-008681, 2010/S248-355661) στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πρώτη από αυτές αναφέρει σε τρεις μόλις σελίδες ότι ανέθεσε συμβάσεις μεταφοράς μαθητών αξίας 4.323.880,56 ευρώ (με ΦΠΑ) σε ανάδοχους τους οποίους βέβαια δεν κατονομάζει! Στη δεύτερη από αυτές τις προκηρύξεις η Νομαρχία Ψωμιάδη αναφέρει πάλι σε τρεις σελίδες ότι ανέθεσε δύο συμβάσεις συνολικής αξίας 3.606.239 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με ανάδοχους το Σύνδεσμο Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης (ένα αστικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο δηλαδή) και το ΚΤΕΛ.
Είναι φανερό ότι ο κ. Ψωμιάδης αποφεύγει αναλυτικές δημοσιεύσεις (6 σελίδες οι δικές του δημοσιεύσεις σε αντίθεση με τις 113 σελίδες δημοσιεύσεων του «Κράτους των Αθηνών»). Κρύβει τους ανάδοχους με το να μην τους αναφέρει ή με το να χρησιμοποιεί ένα αστικό σωματείο πίσω από το οποίο κρύβονται και οι ψηφοφόροι του κ. Νομάρχη.
Μπορεί να μας εξηγήσει ο περί άλλα τυρβάζων κ. νομάρχης πώς είναι δυνατόν οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης (7.930.119,56 ευρώ) να υπερβαίνουν κατά 1.066.459,27 ευρώ τις αντίστοιχες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς (6.863.660,29 ευρώ), όταν η τελευταία έχει τουλάχιστον τετραπλάσιο πληθυσμό από αυτόν του νομού Θεσσαλονίκης;
2) Όσο για το σχολικό έτος 2010-2011 το σκάνδαλο με το Νομάρχη Ψωμιάδη αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Και στην περίπτωση αυτή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς προβαίνει σε προκήρυξη διαγωνισμού 97 σελίδων (2010/S99-149873), όπου δημοσιεύονται 210 δρομολόγια μεταφοράς μαθητών αναλυτικά: ώρα άφιξης, ώρα αναχώρησης, τα χιλιόμετρα κάθε δρομολογίου, το εκτιμώμενο κόστος και το είδος του μεταφορικού μέσου. Μέσα σε 97 σελίδες η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς μας εξηγεί πώς θα δαπανήσει το μέγιστο ποσό των 4.041.870,00 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 10%).
Αντίθετα ο κ. Ψωμιάδης μας εντυπωσιάζει με τη «δωρικής λιτότητας» προκήρυξη που δημοσιεύει για το σχολικό έτος 2010-2011 (2010/S-123-188338): 4 μόλις σελίδες προκήρυξης σε σύγκριση με 97 σελίδες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς, άγνωστος ο αριθμός των δρομολογίων, ο αριθμός των μαθητών, αν και μας πληροφορεί ότι θα δαπανήσει το ποσό των 6.000.000,00 ευρώ! Μας εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός ότι το ποσό είναι στρογγυλεμένο, πράγμα απίθανο, αφού προκύπτει ως άθροισμα από επιμέρους ποσά μεμονωμένων δρομολογίων!
3. Όσο για την πληρωμή των εργολάβων που μεταφέρουν μαθητές στο Νομό Θεσσαλονίκης αναμένουμε απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα-προτάσεις:
Α) Θα παραγγείλει η κα Γ.Γ. της Περιφέρειας στην ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ) να ελέγξει εάν οι υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών τιμολογήθηκαν σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων πριν προβεί στη διανομή εκατομμυρίων ευρώ; Οι «κακιές γλώσσες» λένε ότι δεν εκδίδονται Δελτία Κίνησης και ότι τα τιμολόγια δεν εκδίδονται στην ώρα τους. Πώς είναι δυνατόν να μοιράζονται εκατομμύρια ευρώ, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι οι φορολογικές παραβάσεις ανέρχονται σε τριπλάσια ποσά από αυτά που «οφείλει» η Νομαρχία Θεσσαλονίκης;
Β) Έχουν συνταχθεί οι βεβαιώσεις των διευθυντών των σχολείων για τη μεταφορά των μαθητών τους σύμφωνα με την ΥΑ ΦΕΚ Β`/1066/10-8-2001/Αριθ.2/42347/0022; Οι Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Ν. Μεσσηνίας και στο Ν. Φθιώτιδας προβαίνουν σε κατασταλτικό έλεγχο προγενέστερων ετών αναφορικά με τη μεταφορά μαθητών, ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ας υποβάλλει και η κα Γ.Γ. της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας αίτημα στον πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου να διενεργηθεί κατασταλτικός έλεγχος και στους νομούς αρμοδιότητας της.
«Η δυσοσμία από το σκάνδαλο με τις «μεταφορές πολυτελείας» των μαθητών στους νομούς Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης είναι μεγαλύτερη από την «μπόχα» των βυρσοδεψείων που έριχναν τα απόβλητά τους στο Θερμαϊκό. Έως πότε θα πληρώνει ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός τα σπασμένα του κλεπτοκρατικού συστήματος εξουσίας, που ζει και βασιλεύει προς δόξαν των κυβερνητικών πυροτεχνημάτων περί διαφάνειας, όπως το πρόγραμμα «Διαύγεια»;», καταλήγουν οι τρεις καταγγέλλοντες.
Τι λέει ο νομάρχης
Από την πλευρά του, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης μετά από σύσκεψη που είχε στις αρχές Ιουνίου με εκπροσώπους δήμων, διευθυντές εκπαίδευσης και προέδρους συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήλωσε ότι ζητά σχολικά για όλα τα παιδιά.
Με ψήφισμα που εξέδωσε διεκδικεί την τροποποίηση υπουργικής απόφασης του 1998, που απαγορεύει τη μεταφορά μαθητών “αστικών περιοχών” με άλλα μέσα πλην της αστικής συγκοινωνίας. Επίσης, ζητά τροποποίηση του “μαθηματικού τύπου” με τον οποίο γίνονται οι διαγωνισμοί για τη μεταφορά των μαθητών απομακρυσμένων περιοχών.
“Διαφορετικά η νομαρχία γνωστοποιεί ότι αδυνατεί να συνεχίσει πλέον τη μεταφορά μαθητών του νομού”, ξεκαθαρίζει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, που συγκάλεσε τη σύσκεψη λίγες εβδομάδες μετά την αρνητική έκθεση των επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης για το θέμα.
Η έκθεση αυτή ορίζει ότι ο νομός Θεσσαλονίκης είναι “αστική περιοχή”, συνεπώς οι μεταφορές πρέπει να γίνονται με την αστική συγκοινωνία και όχι με μισθωμένα λεωφορεία.
“Κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αφενός διότι η αστική συγκοινωνία δεν εξυπηρετεί όλες τις περιοχές και τα σχολεία, αφετέρου γιατί μπαίνει θέμα ασφάλειας στη μεταφορά παιδιών δημοτικού σχολείου”, είπε ο νομάρχης.
Τόνισε ακόμη ότι εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς, δώδεκα χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους, εκτός από τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, οδηγούνται σε αδιέξοδο, αφού δε μπορούν να γίνονται πλέον απευθείας αναθέσεις λεωφορείων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Σχετικά Άρθρα